Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

JATKO-OPINNOT
Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii käytännön kehittämistehtäviin profiloituneita osaajia, joilla on uudenlainen kehittävä ote työhönsä. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat opiskella erikoistumisopinnoissa tai suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). Lisätietoja www.lamk.fi/koulutushakijalle

JOBSTEP.NET
on ammattikorkeakoulujen yhteinen, internetissä toimiva työnvälityspalvelu. AMK-opiskelijana voit käyttää palvelua työ- tai työharjoittelupaikan tai vaikkapa opinnäytetyön aiheen etsimiseen. Lisätietoja www.jobstep.net