Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TUTKINTOSÄÄNTÖ
Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä on tarkempia ohjeita ja määräyksiä tutkinnoista, koulutusohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opetukseen osallistumisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, harjoittelusta, arviointiperusteista ja annettavista sekä vaadittavista todistuksista. Tutkintosääntö on Repussa osoitteessa http://reppu.lamk.fi ja julkisilla nettisivuilla.

TUTOR
Tutoropiskelija on ylemmän vuosikurssin opiskelija, jonka tehtävänä on auttaa sinua. Tutoriksi voi päästä hakemalla koulutuksiin, joita pidetään syksyisin ja keväisin. Käy katsomassa www.lamko.fi tai ota yhteyttä opiskelijakunta LAMKOon, joka järjestää tutorkoulutuksia.
Tutoropettaja on opettaja, jolla on saman vuosikurssin opiskelijoista koostuva ryhmä ohjattavanaan. Hänen tehtävänään on seurata opiskelijoiden menestymistä ja opintojen edistymistä sekä antaa neuvoja niitä kysyttäessä.

TÄYDENNYSKOULUTUS
Täydennyskoulutuksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamista. Eri alojen ammattilaisille tarjotaan lyhytkursseja, henkilöstökoulutusta, omaehtoista ja työvoimapoliittista koulutusta. Yrityksille järjestetään myös tilauskoulutusta kokonaisvaltaisiin henkilöstön kehittämisprojekteihin. Lisätietoja www.lamk.fi/koulutusyrityksille/taydennys­koulutus.