Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Lahden ammattikorkeakoulun viestinnästä ja markkinoinnista vastaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Viestintä- ja markkinointipalvelut toimii osoitteessa Svinhufvudinkatu 6 GNiemenkatu 73, Lahti. Lisätietoja www.lamk.fi/esittely/viestinta-ja-mediayhteydet.

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU
Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu on kaikkien ammattikorkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto, joka edistää ja kehittää ammattikorkeakoulujen tarjoamaa virtuaalikoulutusta, verkostotoimintaa ja verkostopohjaisia palveluita. Virtuaaliammattikorkeakoulun verkkopalvelut ovat osoitteessa www.amk.fi.