Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • osaa käyttää kuvankäsittelyyn liittyviä käsitteitä
  • osaa kuvankäsittelyn perustyövaiheet
  • osaa arvioida digitaalisen kuvan rajoituksia ja mahdollisuuksia
  • osaa kuvata lukujärjestelmien eroja ja käyttökohteita
  • osaa tehdä lukujärjestelmien muunnoksia
  • osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa kuvakollaasien ja web-kuvien luonnissa

 

Sisältö

Kuvankäsittelyohjelman käyttöliittymä ja pikanäppäinten hallinta, digitaalisen kuvan perusteitten ymmärtäminen, kuvankäsittelyn perustyövaiheiden hallitseminen, digitaalisen kuvan tiedostomuodot sekä webtallennus, kuvankäsittelyohjelman ominaisuuksien hallinta kuvakollaasien ja web-kuvien luonnissa, kuvakäsittelyn perusteorioiden ymmärtäminen, lukujärjestelmämuunnosten ymmärtäminen ja hallinta.

...