Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • osaa kuvata johtamisen osa-alueet ja selittää niiden merkityksen yritystoiminnalle
 • osaa huomioida keskeisimmät esimiestyön osa-alueet
 • osaa huomioida työntekijöiden ja työnantajan väliset toimintamallit
 • osaa huomioida liiketoiminnan ulkoiset sidosryhmät.

Sisältö

 • työlainsäädäntö 
 • työehtosopimuksen ja työsopimuksen peruskäsitteet
 • motivointiin ja työtyytyväisyyteen liittyvät peruskäsitteet
 • ihmisten johtaminen
 • strategiseen johtamiseen liittyvät menetelmät (SWOT, BSC)

...