Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • osaa laajemmin ja kattavammin ammatillisia taitoja ja tietoja omien tavoitteidensa mukaisesti
  • osaa toimia alan perus-, esimies-, kehittämis- sekä asiantuntijatehtävissä
  • osaa kokonaisvaltaisemmin käsitellä osaa tarkastella alan monipuolisuuden edellyttämää sekä työnsä ja työn vaatimaa osaamista kokonaisvaltaisesti
  • osaa luoda kontakteja elinkeinoon ja markkinoida omaa osaamistaan

...