Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

YDINOSAAMINEN 150 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 105 OP

 

 

 

 

 

Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 opx    

01RUO Ruotsin kieli 3 op

x

    
01ENG Englanti 3 opx    

04LII010 Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5 op

x

 

 

 

 

ICT-OSAAMINEN 45 OP

 

 

 

 

 

WWW-tuotanto 15 op

 

 

 

 

 

WWW-teknologiat 5 opx    
Kuvankäsittely 3 opx    

WWW-julkaiseminen TAI Verkkopalvelut 3 op

x

 

 

 

 

Projektityöskentelyn perusteet 4 opx    
ICT-järjestelmät 15 opx    
Ohjelmoinnin perusteet 4 opx    
Tietoverkot ja tietoturva 4 opx    
Käyttöjärjestelmät ja laitteistot 3 opx    
Green ICT-järjestelmä projekti 4 opx    
Sovellukset 15 op x   
Tietovarastot 4 op x   
Olio-ohjelmoinnin perusteet 4 op x   
ICT English 3 ECTS x   
Green ICT sovellusprojekti 4 op x   

Yrittäjyys ja liiketoiminta 45 op

 

 

 

 

 

Liiketoiminta tutuksi 15 op

 

 

 

 

 

Yrityksen liiketoiminta ja henkilöstö 3 op

x

 

 

 

 

Logistiikka 3 opx    
Taloushallinto 3 opx    
Markkinointi ja myynti 3 opx    
Asiakasviestintä ja neuvottelutaidot 3 opx    

Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa 15 op

 

 

 

 

 

Palveluliiketoiminta 5 op

 

x

 

 

 

Digitaalisuus palveluissa 5 op

 

x

 

 

 

Digitaalisuuden hyödyntäminen palvelussa VAI palveluissa

 

x

 

 

 

Yrittäjyys ja kehittäminen 15 op

 

 

 

 

 

Työelämän kehittämisen menetelmät 5 op x   
Yritystoiminta 5 op  x  
ICT-ammattilaisen tutkimusmenetelmät 5 op  x  

HARJOITTELU 30 OP

1234suoritusvuosi
Osa 1 10 op  x  
Osa 2 10 op  x  
Osa 3 10 op  x  
OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Osa 1 5 op  x  
Osa 2 5 op   x 
Osa 3 5 op   x 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattiopinnot 45 op

 

 

 

 

 

ICT liiketoiminnassa ja kouluttajataidot 15 op

 

x

 

 

 

Kouluttajataidot 5 op     
Toimistosovellusten tehokäyttö 5 op     
Web-sivusto sisällönhallintajärjestelmällä 5 op     

ICT hyvinvointialalla 15 op

 

x

 

 

 

Julkisen sektorin palveluprosessit 5 op     
Terveydenhuollon palvelujärjestelmät 5 op     
Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet 5 op     

IT Project 15 ECTS

 

 

x

 

 

Practices in IT Project 5 ECTS     
Project Communication and Reporting 5 ECTS     
Real Life IT Project 5 ECTS     

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

x

 

x