Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osaamiskokeen tai verkkokurssin hyväksytty/ hylätty suoritus

Oppimateriaali

http://www.phkk.fi/palvelut/tieto-ja-kirjastopalvelut/tietoaineistot/eaineistot/Sivut/default.aspx

  • Informaatiolukutaidon verkkoharjoitteluympäristö ohjeineen ja harjoituksineen
  • Omaehtoisen tiedonhankinnan tuloksena löytynyt tiedonhankinnan oheismateriaali