Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3


Työryhmän verkostotapaaminen, kokousmuistio Seinäjoella
Aika torstai Torstai 15.5.2014 klo 10.00 - 14.00
Asialista

...

Expand
titleYhteyshenkilö Sedussa ja AC-huone

yhteyshenkilö Sedussa, projektikoordinaattori Ulla Nivukoski
p. 040 868 0636
ulla.nivukoski[at]sedu.fi
connect.epedu.fi/ullanivukoski

Expand
titleOsallistujat

Läsnä *) etunimet merkitty

Maarit Kuosa Maarit, koulutusjohtaja, Salpaus, puheenjohtajapj, 050 5265850
Hanna Toijala, suunnittelija, Salpaus
Virpi Toimi, taloussihteeri, Salpaus
Laura Laakkonen, lehtori, Salpaus, AC
Elina Mellas, lehtori, EKAMI
Teija Iivari, pt. tuntiopettaja, EKAMI
Sari Häkkinen, projektipäällikkö, EKAMI
Susanna Eerola, EKAMI
Jaana Virtanen, koulutuspäällikkö, JAO
Seija Kivelä, yksikönjohtaja, JAO
Tom Bjon, toimialapäällikkö, KPEDU
Anne Etelä-aho, opiskelijahuollon koordinaattori, KPEDU
Tom Bjon, toimialapäällikkö, KPEDU, poissa
Anne Etelä-aho, opiskelijahuollon koordinaattori, KPEDU, poissa
Saila Tolppanen, opettaja, KPEDU
Marjatta Kuutsa, oppisopimus, KPEDU
Jari Koivumaa, lehtori, LAO
Sanna Laihinen, aikuiskoulutuspäällikkö, LAPPIA, AC-yhteys
Jonne Miettunen, lehtori, LAPPIA, AC- yhteys
Niko Finnilä, projektikoordinaattori, OSAO
Virve Kivelä, projektikoordinaattori, OSAO
Minna Ruokojoki, lehtori, OSAO
Susanna Tervanen, OSAO
Maila Makkonen, projektipäällikkö, SAKKY, ?AC- yhteys
Mika Tirkkonen, kone- ja metalli, SAKKY
Ulla Nivukoski, projektikoordinaattori, SEDU
Aila Ylihärsilä, kehittämispäällikkö, SEDU
Anna-Riitta Koski-Vähälä, elintarvikeala, YSAO

...

2
Toiminta- ja taloussuunnitelmat
Jokaisen koulutuksen järjestäjän edustaja esittelee lyhyesti hankkeensa konkreettisen tekemisen ja tavoitteena olevat tulokset. Tätä varten jokainen laatii yhden A4 tiivistelmän, joka laitetaan Wikiin ja ko. tiivistelmä on tarpeen myös 21.5 olevassa ohjausryhmässä, kun esittelen hankekokonaisuuden.

3
Koordinaatiosuunnitelma
Maarit tekee koordinaatiosuunnitelmaluonnoksen aikatauluineen ja esittelee sen kokouksessa.

4
Arviointisuunnitelma
Maarit tekee pohjan yhteiselle hankkeen arviointisuunnitelmalle ja esittelee sen kokouksessa

5
Tiedotussuunnitelma
Maarit tekee pohjan yhteiselle hankkeen tiedotussuunnitelmalle ja esittelee sen kokouksessa

...

YSAO