Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Mitä on Web2.0 tai sosiaaliset ohjelmistot?
Section
Column
width30%
  • Tämä itseopiskelupaketti on tarkoitettu auttamaan tietojen ja taitojen päivittämisessä web2.0 - ja sosiaaliset ohjelmistot (palvelut) osalta.
  • Jos paketin tekee "kunnolla" perustaa itselleen blogin ja reflektoi sinne oppii parhaiten. Myös wikin kommenttialueelle voi jättää kommentteja.
  • Ohjelmistoja / palveluja tulee kovalla vauhdilla lisää, tässä esiteltynä muutama tällä hetkellä keskeinen.
      
  • Ym.-sivulla aiheina: mobiili
Column
width5%

Column
width30%

Materiaali perustuu osin* PLCMC-kirjaston 23 things-materiaaliin.

Kuvalähde:http://www.flickr.com/photos/mho/430584026/

Column
width5%

Column
width30%
Recently Updated
max5
spaceweb2

Livesearch
spaceKeyweb2

Sisältö:
Page Tree