Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Children Display

Panel

ePassi on koulutuskokonaisuus, jossa tieto- ja viestintätekniikan ja tietoverkkojen hyödyntäminen opetuksessa ja muussa työssä tulee tutuksi. ePassi on suunniteltu kaikille, jotka jo hyödyntävät tai ovat aikeissa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa opetuksessaan tai työssään. Koulutus on myös hyödyllinen perustietopaketti kaikille, jotka haluavat päivittää tietonsa.