Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Koulutuskeskus Salpaus aloitti kokeiluna oppisopimukseen valmentavan Opsostartin syksyllä 2013.
Opsostartti on ammattistartin kaltainen valmistava koulutus, jossa opiskelija saa tukea oppisopimuspaikan hakemiseen, tutustuu eri koulutusaloihin ja kartuttaa kokemusta työelämän tutustumisjaksoilla. Lisäksi kerrataan matematiikan, äidinkielen ja englannin taitoja sekä vahvistetaan tietotekniikka-, työelämä- ja vuorovaikutustaitoja. Peruskoulun numeroiden korottamismahdollisuutta ei ole. Opsostartti kestää puoli vuotta (20 opintoviikkoa) ja antaa suorittajalleen 6 pistettä seuraavaan yhteishakuun. Opsostartin suorittaminen ei takaa oppisopimuspaikkaa

 

Section
Column
width60%

 

Column
width5%
 
Column
width35%