Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

04YLLOG03 LOGISTIIKKA 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa kuvailla yrityksen logistiikan osa-aluetta
 • ja
 • osaa suunnitella yrityksen kannattavuutta logistiikan näkökulmasta
 • osaa nimetä logistiikan keskeiset toiminnot
 • osaa käyttää menetelmiä toiminnan kehittämiseen ja valvontaan
 • osaa kuvata toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) periaatteet
 •  

Sisältö

Logistiikkakäsite, liiketoiminnan kannattavuus, hankintatoimi, varastointi, tuotanto, jakelu- ja kuljetukset, ympäristölogistiikka ja ohjausmenetelmät.

Edeltävä osaaminen

-

Toteutus ja arviointi

...

 1.  Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, oppimistehtävät, yritysvierailu .

...

 1.  Etäopetus: Yritysportfoliotehtävä.

...

 1. Arviointi asteikolla 0 – 5.

 

Oppimateriaali

Luennoitsijan

...

ilmoittama materiaali.