Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kehittämisteema

 

työryhmän
koko/ kj:t
AmistoDilaEkamiEseduPoint
College
SalpausSakkySamiEduYsao

1 Verkko-/mobiiliohjaus & Oppimisalustat
mm. 365 (vrt. Moodle, Wilma ym.)  top-ohjaus,
yhteistyö työelämän kanssa,
osaamisperustaisuus

8 kj:ää (vetäjä Sakky)

Expand
title1 ryhmän osallistujat ja roolit (8)

Työryhmän kj:t ja jäsenet

Amisto:
Dila:
Esedu:
PointCollege:
Salpaus:
Sakky: 
SamiEdu:
Ysao: 


Roolit ryhmässä

 1. Vetäjä: Sakky
 2. Kehittäjä: Salpaus, Point College, DILA
 3. Kommentoija: Ysao, DILA
         

2 Videot, kuvat & Blogit
(esim. ThingLink) verkko-opetuksessa
/oppimisen dokumentoinnissa ja
arvioinnissa, yksilölliset opintopolut
(tutkiva oppiminen)

5 kj:ää (vetäjä SamiEdu)

Expand
title2 ryhmän osallistujat ja roolit (5)

Työryhmän kj:t ja jäsenet

Amisto:
Dila:
Ekami:
Esedu:
SamiEdu:

 


Roolit ryhmässä

 1. Vetäjä: SamiEdu
 2. Kehittäjä: DILA
 3. Kommentoija: DILA
         

3 Verkko-opinnot mallinnus,
opetustallenteet (videot),
käänteinen opetus

5 kj:ää (vetäjä ?Point College)

Expand
title3 ryhmän osallistujat ja roolit (5)

Työryhmän kj:t ja jäsenet

Esedu:
PointCollege:
Salpaus:
Sakky: 
Ysao:


Roolit ryhmässä

 1. Vetäjä: ? Point College
 2. Kehittäjä: Salpaus, Point College
 3. Kommentoija: Ysao
         

4 Pelillisyys
(seppo-pelisovellus)

3 kj:ää (vetäjä Salpaus)

Expand
title4 ryhmän osallistujat ja roolit (3)

Työryhmän kj:t ja jäsenet

Dila:
Salpaus:
SamiEdu:

 


Roolit ryhmässä

 1. Vetäjä: Salpaus
 2. Kehittäjä: DILA
 3. Kommentoija: DILA         

5 Pedagoginen tvt-osaaminen
Mentorointi, työpajat (tutkiva oppiminen)
(hyvät käytännöt, uusi ops ja pedagogiikka)

4 kj:ää (vetäjä Salpaus)

Expand
title5 ryhmän osallistujat ja roolit (4)

Työryhmän kj:t ja jäsenet

Ekami:
PointCollege:
Salpaus:
Ysao:

 


Roolit ryhmässä

 1. Vetäjä: Salpaus
 2. Kehittäjä: Ysao, Point College
 3. Kommentoija:          
   2 3 2 3 3 4 2 3 3