Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ks. kehittämisteemaryhmät, vastuuhenkilöt ja osallistujat http://bit.ly/dovertais

Tapaamiset, kokoukset
-koontisivu 
AsiaToimintaVastuuAika

ma 21.12.2015

Expand
titleOsallistujat

Paikalla, kehittämisteemaryhmien vastuuhenkilöt ja/tai hanketoimijoita:
1: Sakky, Marko Miettinen
2: SamiEdu, Jonna Kokkonen
3: PointCollege, Juha Sonck ja Katriina Karkimo
4. Salpaus, Hanna Toijala ja Laura Laakkonen
5. Salpaus, Hanna Toijala

Muistio pdf

 

Ryhmien kokoonpano, yhteystiedot

 

 

 

Tilannekatsaus ryhmien kokoonpanosta. Pyydetään puuttuvat tiedot ja jäsenten yhteystiedot

Hanna sähköpostitse/Facebook

 

to 7.1.2016 mennessä
 

Ryhmäkohtainen yhteydenpito ja tehtävät alussa

 

Ryhmän vetäjä (osassa ryhmistä, ks. ed. taulukko) kutsuu tapaamiseen (Skype/AC)

  • Ryhmä tarkentaa tavoitteet. Ymmärrystä luodaan sekä keskustelulla että verkkotyöskentelyllä (wiki, Face).
  • Ryhmä tekee oman tilannekartoituksen taulukkoonsa. 
  • Ryhmä sopii ja tekee aiemmin tehdyn kartoituksen koonnista yhteiseen taulukkoon.

 

Expand
titleVastuuhenkilöt

Ryhmäkohtaiset yhteydenpito

1: Oppimisympäristöt, mobiiliohjaus
Sakky: Pidetään aloituskokous, tehdään Doodle-ajanvaraus (tekijä Ritva/Hanna?)

2: Blogit, kuvat, videot 
SamiEdu: Ei pidetä erillistä kokousta tässä vaiheessa; wikisivuille koontia itsenäisesti

3: Verkko-opinnot 
PointCollege: Pidetään lyhyitä kokouksia alkuun usein, tehdään Doodle-ajanvaraus (tekijä Juha Sonck).

4. Pelillisyys 
Salpaus: Pidetään aloituspalaveri ja useita lyhyitä, tehdään Doodle-ajanvaraus (tekijä Hanna/Laura).

5. Pedagoginen tvt-osaaminen 
Salpaus: Pidetään konsultointi-työpaja Anne Rongaksen kanssa pe 15.1. Hanna vahvistaa ajankohdan.

Tammikuu 2016
 Ryhmien vetäjien yhteiset tapaamiset. Pidetään säännöllisestiHanna lähettää Doodle-ajanvarauksenJoka kuukausi
     
     

...