Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kursseilla materiaalin ja tehtävien määrä voi paisua hyvinkin suureksi, jolloin sen materiaalin jäsentäminen on tärkeää. Kaikkea materiaalia ei kannata asettaa kurssin etusivulle, vaan jakaa ryhmitellä sitä esim. ala-sivuillesivujen, ja miettiä myös kurssiformaattia Respussakansioiden ja kurssiformaatin avulla. Yhteen kuuluvat materiaalit kannattaa niputtaa samaan, hyödyntämällä Repun aktiviteetti- ja ainaistoaineisto-ominaisuuksia, jolloin kokonaisuudet hahmottuvat opiskalijoille paremminopiskelijoille selkeämmin.

 

Kun materiaalia on paljon

Materiaalipankki

Tällä Kun kurssilla on valtavasti materiaalia valtavasti ja , järkevin tapan tapa on jaotella se selkeisiin ryhmiin. Kurssiformaatiksi on valittu ruudukko, mikä selkiettää selkeyttää etusivua huomattavasti. 

Klikkaamalla ruutuja pop-up ikkunassa aukeaa avautuu materiaali. Ikkunassa on kaikki materiaali sijoitettu kategorioittain ja eroteltu hyvin väliotsikoilla. Vältä pitkiä sivuja ja listoja, vaan jaa materiaalit ja tehtävät useammille sivuille ja hyödynnä jaottelussa väliotsioikoita (ohjeteksti-työkalulla) ja sisennyksiä

 

 

 

Pienennetyt aiheet

Opettajana Repussa -kurssformaattina on käytetty pienennetyt aiheet -formaattia. Opiskelijan täytyy klikata aiheet auki nähdäkseen materiaalit ja tehtävät. Tämä lyhentää sivun pituutta tehokkaasti ja saa kokonaisuuden tuntumaan selkeämmältä.

 

Paljon tehtäviä 

Joillakin kursseilla Jos tehtäviä on tehtäviä paljon. Silloin , on tärkeää usein järkevää jäsentää materiaali ja siihen kuuluvan tehtävän ohjeet ja itse tehtävä selkeäksi paketiksi. Vältä listaamasta koko kurssin materiaalia ja laita loppuun yhteen osioon kaikkia kurssin tehtäviä. Opiskelija menee sekaisin mikä tehtävä kuuluu mihinkin ja välistä jää silloin myös jokin tehtävä palauttamatta. (Suoritusmittari on hyvä työkalu tehtävien seurantaan)

Tässä esimeekissä materiaali ai esimerkissä materiaalia ei ole paljoa, mutta tehtävä ja sen vaatimukset on todella hyvin kerrottu opiskelijalle.