Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Www-järjestelmän tuotekorissa on toimintahäiriö, jonka seurauksena ilmoittautumisista ei tällä hetkellä lähden sähköpostikuittausta käyttäjälle eivätkä ilmoittautumiset/hakemukset siirry ilmoittautumisiin.

Toimittaja selvittää ongelmaa.