Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

(error)

Excerpt
Eri resurssien päätyypit (Rakennukset/Paikat, Tilat, Muut resurssit ja Kiinteät varusteet) voidaan tyypitellä on vielä tarkemmin alatyyppeihin. Alatyyppien hallinta tehdään Tyypit-välilehdellä. Sinne lisätty tyypittely on käytettävissä resurssien ylläpidon hakulomakkeella ja varauskalenterissa.

...

 Resurssien tietojen ylläpito