View: Recently Updated · Alphabetical · Tree
Title Last Updated By Updated
Page: 01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 01PRUO Ruotsin kieli 3 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 01SUO Asiantuntijaviestintä Annamaria Ahonen Apr 02, 2013
Page: 08ENGLAN English Language 3 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08HUTU1 Lastensuojelu 5 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08HUTU2 Perhetyö 4 op Päivi Snåre Mar 13, 2013
Page: 08HUTU3 Päihdetyö 4 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08HUTU4 Mielenterveystyö 4 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08HUTU5 Muutostyön harjoittelu 12 op Päivi Snåre Mar 13, 2013
Page: 08KEKA2 Perhe ihmisen kasvuympäristönä 4 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08KEME1 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 2 op Päivi Snåre Mar 13, 2013
Page: 08KEME2 Informaatio-osaaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 1 op Päivi Snåre Mar 13, 2013
Page: 08KEME3 Tutkiva kirjoittaminen 1 op Päivi Snåre Mar 13, 2013
Page: 08MULTI2 Constructors of Well-Being – General Perspective 5 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08MULTI3 Multicultural Work 5 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08MULTI4 Constructors of Well-Being - Family Perspective 2 op Päivi Snåre Mar 13, 2013
Page: 08MULTI5 Child’s Rights / 3 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08MULTI6 Human Rights 3 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08SOAS1 Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet 8 op Annamaria Ahonen Apr 03, 2013
Page: 08SOAS2 Projektityö ja projektiosaaminen 3 op Annamaria Ahonen Apr 02, 2013
Page: 08SOAS3 Ryhmänohjaustaidot 3 op Annamaria Ahonen Apr 02, 2013
Page: 08SOAS6 Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu 6 op Annamaria Ahonen Apr 02, 2013
Page: 08SOKE1 Tutorointi 3 op Annamaria Ahonen Apr 02, 2013
Page: 08SOKE2 Osallistava taide itsetuntemuksen välineenä 3 op Annamaria Ahonen Apr 02, 2013
Page: 08SPAI1 Aktiivinen kansalainen ja yhteisösosiaalityö 4 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08SPAI2 Sosiaalinen kuntoutus 4 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08SPAI3 Työmenetelmiä arjen tukemiseen 6 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08SPAI4 Vammaistyö ja aikuiserityiskasvatus 4 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08SPAI5 Seniorityö 4 op Päivi Snåre Apr 02, 2013
Page: 08SPAI6 Osallistava taide sosiaalialan työssä 6 op Päivi Snåre Apr 02, 2013