Page tree
Title: Tekstiili- ja vaatetustekniikka  
Author: Sami Simpanen Dec 17, 2012
Last Changed by: Unknown User (soikksar) Apr 23, 2013
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/DqVHAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
OPS 2013 Materiaalitekniikan koulutusohjelma, tekstiili- ja vaatetustekniikan sv (57)     Page: 0750YO804 YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP
    Page: 0750P1205 PROJEKTI 1 5 OP
    Page: 0750ME303 MEKANIIKKA 3 OP
    Page: 0701D1103 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA I, 3 OP
    Page: 0753UM704 ULKOVAATTEEN MUODON KEHITTÄMINEN 4 OP
    Page: Vaatetusalan tuotantotoiminta 16 op
    Page: 0750TP204 TEKNINEN PIIRUSTUS 4 OP
    Page: 01ENG ENGLANNIN KIELI JA VIESTINTÄ 3 OP
    Page: Vaatetusalan T&K toiminta 12 op
    Page: 0753JV603 JOUSTAVIEN VAATTEIDEN MUOTO JA RAKENNE 3 OP
    Page: 0750TK204 TYÖSUOJELU JA KONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS 4 OP
    Page: 0701GT203 GEOMETRIA JA TRIGONOMETRIA 3 OP
    Page: 0753VF505 VAATETUSTEKNIIKAN FYSIIKKA, 5 OP
    Page: 0753VE1003 VAATETUSALAN ERIKOISTUOTTEIDEN RAKENTEET JA TYÖTAVAT 3 OP
    Page: 0701T2103 TILASTOMATEMATIIKKA 2, 3 OP
    Page: 60OA103 OPPIMINEN JA AMMATILLINEN KASVU 3
    Page: 0753VM403 VAATTEEN MUODON PERUSTEET 3 OP
    Page: 0701FK103 FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSOPINNOT 3 OP
    Page: Perusopinnot 2, 23 op
    Page: 0701VM203 VEKTORIT JA MATRIISIT 3 OP
    Page: 0701KE103 KEMIA 3 OP
    Page: Materiaalitekniikan perusteet 17 op
    Page: 0750LT803 LOGISTIIKKA JA TUOTANNONOHJAUS 3 OP
    Page: 0701OK103 ORGAANINEN KEMIA JA KEMIAN LABORAATIOT 3 OP
    Home page: Tekstiili- ja vaatetustekniikka
    Page: 0750JO803 JOHTAMINEN 3 OP
    Page: 0753VP906 VAATETUSALAN TUOTANTOPROJEKTI 6 OP
    Page: 0753UK703 ULKOVAATTEEN MALLIN KEHITTÄMINEN 3 OP
    Page: Yrittäjyys ja markkinointi 15 op
    Page: Vaatetustekniikan perusteet 12 op
    Page: 0753VV405 VAATTEEN VALMISTAMISEN PERUSTEET 5 OP
    Page: 0753VT903 VAATTEEN TUOTANNOLLINEN KAAVOITUS 3 OP
    Page: 0753VK506 VAATETUSTEKNIIKAN KEMIA 6 OP
    Page: 0753TK605 TIETOKONEKAAVOITUS 5 OP
    Page: 0750SA113 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA 3 OP
    Page: Ulkovaatteen tekninen suunnittelu ja tutkimus 14 op
    Page: Ulkovaateprojekti 17 op
    Page: 0701MP103 MATEMATIIKAN PERUSTEET 3 OP
    Page: 0750IC103 ICT-VALMIUDET 3 OP
    Page: Vaatetusala kansainvälisessä toimintaympäristössä 14 op
    Page: 0753UR704 ULKOVAATTEEN MUOTO JA RAKENNE 4 OP
    Page: 0753VM1003 VAATTEEN MITTATILAUSKAAVA JA 3D MALLINNUS 3 OP
    Page: 0753VF603 VAATETUSFYSIOLOGIA 3 OP
    Page: 0750YT802 YRITYSTALOUS 2 OP
    Page: Perusopinnot 1, 15 op
    Page: 0750MP204 MATERIAALIOPIN PERUSTEET 4 OP
    Page: OPINNÄYTETYÖ 15 OP
    Page: 0753VE903 VAATETUSTEKNIIKAN ENGLANTI 3 OP
    Page: 0753VS904 VAATETUSALAN TUOTANNON SUUNNITTELU 4 OP
    Page: 0753MR905 MALLISTON RAKENNE JA MARKKINOINTI 5 OP
    Page: 0753TT603 TEKSTIILIEN TESTAUS 3 OP
    Page: 0753VP1003 VAATETUSALAN TUOTEKEHITYSPROJEKTI 3 op
    Page: 0753VH906 VAATETUSALAN HANKINTATOIMINTA 6 OP
    Page: 0701T1103 TILASTOMATEMATIIKKA 1, 3 OP
    Page: Työelämävalmiudet 10 op
    Page: HARJOITTELU 30 OP
    Page: 0753TM404 TEKSTIILIEN MATERIAALIT JA RAKENTEET 4 OP