Page tree
Title: Taloushallinto  
Author: Sami Simpanen Jan 03, 2013
Last Changed by: Unknown User (soikksar) Apr 30, 2013
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/nKZHAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Time Editor  
Apr 30, 2013 13:44 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 30, 2013 13:42 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 16, 2013 09:18 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 16, 2013 09:16 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 16, 2013 09:15 Unknown User (soikksar)  
Outgoing Links
External Links (2)
    www.lamk.fi/koulutus/opinto-opas/Documents/ops1314-yhteiset…
    wiki.lamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=22349761
OPS 2013 Liiketalouden koulutusohjelma: taloushallinto (40)     Page: Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 10 op
    Page: Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 OP
    Page: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 3 OP
    Page: Taloushallinnon projekti 5 op
    Page: Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä 2 OP
    Page: Liiketoimintaoikeus 3 OP
    Page: Kirjanpidon erityiskysymyksiä 3 OP
    Page: Yrityksen juridinen toimintaympäristö 3 OP
    Page: Tietotekniikka 2 OP
    Page: Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 OP
    Page: Tutkimusorientaatio 10 op
    Page: Yritys ja kansantalous 3 OP
    Page: Talousmatematiikka 2 OP
    Page: Tuloksellinen työskentely 5 OP
    Home page: Taloushallinto
    Page: Talous- ja rahoitusmatematiikka 4 OP
    Page: OPINNÄYTETYÖ 15 OP
    Page: Logistiikka 4 OP
    Page: Asiakassuhteet 2 OP
    Page: Asiakassuhteet ja markkinointi 4 OP
    Page: ATK-Sovellukset 3 OP
    Page: Tutkimusprosessi 5 OP
    Page: Yritysviestintä 4 OP
    Page: Henkilöstö 4 OP
    Page: Henkilökohtainen kansainvälistyminen 3 op
    Page: Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 6 OP
    Page: Kansainvälinen arvonlisäverotus 2 OP
    Page: Kannattavuuden hallinta 10 op
    Page: HARJOITTELU 30 OP
    Page: Johdon laskentatoimen perusteet 3 OP
    Page: Taloushallinto 4 OP
    Page: Vero-oikeus 3 OP
    Page: Rahoitussuunnittelu 2 OP
    Page: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP
    Page: Kirjanpito ja tilinpäätös 10 op
    Page: Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 22 op
    Page: Ideasta yritystoiminnaksi 10 op
    Page: Johdon laskentatoimi 4 OP
    Page: Liiketoimintasuunnitelma 2 OP
    Page: Tilinpäätöksen laadinta 4 OP
OPS 2013: Yhteiset perusopinnot (5)     Page: YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP
    Page: RUOTSIN KIELI KIRJALLINEN JA SUULLINEN
    Page: ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 3 OP
    Page: INFORMAATIOLUKUTAITO 1 OP
    Page: VIERAS KIELI JA VIESTINTÄ 3 OP