Page tree
Title: Tietojenkäsittely  
Author: Sami Simpanen Jan 03, 2013
Last Changed by: Unknown User (soikksar) Apr 23, 2013
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/oaZHAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Time Editor  
Apr 23, 2013 14:03 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 23, 2013 14:01 Unknown User (soikksar) View Changes
Mar 28, 2013 13:19 Unknown User (hannienn) View Changes
Mar 28, 2013 07:58 Unknown User (hannienn) View Changes
Mar 28, 2013 07:47 Unknown User (hannienn)  
Outgoing Links
OPS 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (34)     Page: ICT Project 8 ECTS
    Page: Henkilöstö 4 OP
    Page: Johdanto järjestelmien kehitykseen 15 op
    Page: OPINNÄYTETYÖ 15 OP
    Page: Asiakassuhteet ja markkinointi 4 OP
    Page: Practices In Information Systems Development 3 ECTS
    Home page: Tietojenkäsittely
    Page: Tutkimusprosessi 5 op
    Page: OLIO-ohjelmoinnin perusteet 4 OP
    Page: ICT:n hyödyntäminen liiketoiminnassa 15 op
    Page: Taloushallinto 4 OP
    Page: Ympäristö-ICT projekti 3 3 OP
    Page: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP
    Page: Projektitoiminta 5 OP
    Page: ICT-ammattilaisen englanti 5 OP (integroitu)
    Page: HARJOITTELU 30 OP
    Page: ICT-matematiikka 4 OP
    Page: WWW-tuotanto 4 OP
    Page: Ohjelmoinnin perusteet 4 OP
    Page: Ympäristö-ICT projekti 2 3 OP
    Page: Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 3 OP
    Page: Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op
    Page: Tietojärjestelmäsuunnittelu 5 OP
    Page: Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 40 OP
    Page: Järjestelmät ja laitteistot 4 OP
    Page: Tietokantojen perusteet 3 OP
    Page: Yritysjärjestelmät 10 op
    Page: Liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät 5 OP
    Page: Information Systems Development Process 15 ECTS
    Page: Logistiikka 4 OP
    Page: Tietokone työvälineenä 10 op
    Page: Tietokoneen käyttö 3 OP
    Page: Project Management English 4 ECTS (Integrated)
    Page: Ympäristö-ICT projekti 1 3 OP
OPS 2013: Yhteiset perusopinnot (6)     Page: VIERAS KIELI JA VIESTINTÄ 3 OP
    Page: INFORMAATIOLUKUTAITO 1 OP
    Page: ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 4 OP
    Page: YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP
    Page: ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 3 OP
    Page: RUOTSIN KIELI 3 op