Page tree
Title: Liiketalous, aikuiskoulutus  
Author: Sami Simpanen Jan 04, 2013
Last Changed by: Unknown User (soikksar) Apr 15, 2013
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/4KZHAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
OPS 2013 Liiketalouden koulutusohjelma, aikuiskoulutus (62)     Page: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP
    Page: OPINNÄYTETYÖ 15 OP
    Page: KIRJANPIDON ERITYISKYSYMYKSIÄ 3 OP
    Page: TUTKIMUSPROSESSI 5 OP
    Page: JULKISTEN PALVELUJEN HANKINTA, KILPAILUTUS JA LAATU 5 OP
    Page: Pankki- ja rahoitusosaaminen 5 op
    Page: Projektinhallinta 10 op
    Page: YRITYSRAHOITUS 5 OP
    Page: KVALITATIIVISET MENETELMÄT JA RAPORTOINTI 5 OP
    Page: ASIAKASSUHTEEN JOHTAMINEN 5 OP
    Page: TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY 5 OP
    Page: LOGISTIIKKA 4 OP
    Page: Toimiva yritys 21 op
    Page: KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI JA LOGISTIIKKA 4 OP
    Page: YRITYSJURIDIIKKA 10 op
    Page: Kannattavuuden hallinta, jatko 5 op
    Page: HARJOITTELU 30 OP
    Page: YRITYS JA KANSANTALOUS 3 OP
    Page: KVANTITATIIVISET MENETELMÄT JA RAPORTOINTI 5 OP
    Page: TEKSTIT, TAULUKOT JA ESITYSMATERIAALIT 6 OP
    Page: HYVÄ TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖ 4 OP
    Page: Liiketalouden koulutusohjelman vaihtoehtoiset ammattiopinnot 44 op 2013-2014
    Page: TIETOTEKNIIKKA 3 OP
    Page: JULKISHALLINTO JA JULKISTEN HANKINTOJEN PELISÄÄNNÖT 5 OP
    Page: ATK-SOVELLUKSET 3 OP
    Page: KANSAINVÄLINEN SOPIMUSOIKEUS 3 OP
    Page: Tutkimusorientaatio 10 op
    Page: SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA 5 OP
    Page: Esimiestyöskentely 5 op
    Page: Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op
    Page: Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op
    Page: Kansainvälinen toimintaympäristö 10 op
    Page: HENKILÖSTÖ 4 OP
    Page: PROJEKTINHALLINNAN TAITO 5 OP
    Page: FINANSSIMATEMATIIKKA 3 OP
    Page: KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 85 OP
    Page: TALOUSHALLINTO 4 OP
    Page: JOHDON LASKENTATOIMI 3 OP
    Page: KANSAINVÄLINEN TALOUS 3 OP
    Page: YRITYKSEN JURIDINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 OP
    Page: TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA 2 OP
    Page: Asiakasosaaminen 10 op
    Page: ESIMIEHENÄ TOIMIMINEN 3 OP
    Page: ASIAKASSUHTEET JA MARKKINOINTI 4 OP
    Page: YMPÄRISTÖJOHTAMINEN, -LASKENTA JA -RAPORTOINTI 5 OP
    Page: Kannattavuuden hallinta 6 op
    Page: YHTIÖOIKEUDEN KESKEINEN SISÄLTÖ
    Page: Työvälineet 10 op
    Page: YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU KILPAILUKEINONA 5 OP
    Page: LUOTONVALVONTA JA SAATAVIEN PERINTÄ
    Page: PROJEKTINHALLINTAMENETELMÄT 5 OP
    Page: TOIMITUSKETJUN HALLINTA 5 OP
    Page: ASIAKKAAN KOHTAAMINEN 5 OP
    Page: TALOUSRIKOSOIKEUS
    Page: Julkisten palveluiden kehittäminen 10 op
    Page: YRITYSVIESTINTÄ 4 OP
    Page: TALOUS- JA RAHOITUSMATEMATIIKKA 4 OP
    Page: Tilinpäätöksen laadinta 10 op
    Page: SOPIMUS- JA KAUPPAOIKEUS 2 OP
    Home page: Liiketalous, aikuiskoulutus
    Page: TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ 2 OP
    Page: Vastuullinen liiketoiminta 10 op
OPS 2013: Yhteiset perusopinnot (6)     Page: YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP
    Page: VIERAS KIELI JA VIESTINTÄ 3 OP
    Page: ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 3 OP
    Page: INFORMAATIOLUKUTAITO 1 OP
    Page: ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 4 OP
    Page: RUOTSIN KIELI 3 op