Page tree
Title: Logistiikka  
Author: Sami Simpanen Jan 04, 2013
Last Changed by: Unknown User (soikksar) Apr 16, 2013
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/5aZHAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
OPS 2013: Yhteiset perusopinnot (6)     Page: ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 4 OP
    Page: VIERAS KIELI JA VIESTINTÄ 3 OP
    Page: RUOTSIN KIELI KIRJALLINEN JA SUULLINEN
    Page: INFORMAATIOLUKUTAITO 1 OP
    Page: ASIANTUNTIJAVIESTINTÄ 3 OP
    Page: YRITTÄJYYSOPINNOT 4 OP
OPS 2013 Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma (46)     Page: KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP
    Page: KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI JA LOGISTIIKKA 7 OP
    Page: ASIAKASSUHTEET JA MARKKINOINTI 4 OP
    Page: YRITYS JA KANSANTALOUS 3 OP
    Page: Tutkimusorientaatio 10 op
    Page: Ostotoiminta ja juridiikka 10 op
    Page: KULJETUSTOIMINTA 5 OP
    Page: SOPIMISEN JA KAUPAN JURIDIIKKA 4 op
    Page: LOGISTIIKAN SÄHKÖISET SOVELLUKSET 5 op
    Page: LOGISTIIKKASTRATEGIA 5 OP
    Page: TALOUS- JA RAHOITUSMATEMATIIKKA 4 OP
    Page: AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET OPINNOT 14 OP
    Page: HENKILÖSTÖ 4 OP
    Home page: Logistiikka
    Page: TUTKIMUSPROSESSI 5 OP
    Page: OSTOTOIMINTA 3 op
    Page: VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 10 OP
    Page: OPINNÄYTETYÖ 15 OP
    Page: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP
    Page: KVALITATIIVISET MENETELMÄT JA RAPORTOINTI 5 OP
    Page: YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTUMINEN TOIMITUSKETJUSSA 6 OP
    Page: KANSAINVÄLISET LOGISTIIKKAPALVELUT 5 OP
    Page: TEKSTIT, TAULUKOT JA ESITYSMATERIAALIT 6 OP
    Page: HARJOITTELU 30 OP
    Page: LOGISTIIKKA 4 OP
    Page: YRITYSVIESTINTÄ 4 OP
    Page: Toimiva yritys 21 op
    Page: TOIMITUSKETJUN HALLINTA 5 OP
    Page: KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 90 OP
    Page: YRITYKSEN RAHOITUSPALVELUT 5 OP
    Page: ESIMIESTYÖSKENTELY 5 OP
    Page: KVANTITATIIVISET MENETELMÄT JA RAPORTOINTI 5 OP
    Page: Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op
    Page: KANSAINVÄLINEN TALOUSPOLITIIKKA 3 OP
    Page: TALOUSHALLINTO 4 OP
    Page: Kansainvälisen toimitusprosessin hallinta 10 op
    Page: Yhteiskuntavastuu toimitusketjun hallinnassa 15 op
    Page: PAKKAUS- JA VARASTOINTITOIMINNOT 5 OP
    Page: YRITYKSEN JURIDINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 OP
    Page: TUOTANNON JOHTAMINEN 5 OP
    Page: Työvälineet 10 op
    Page: LOGISTICS ENGLISH 4 ECTS
    Page: TULOKSELLINEN TYÖSKENTELY 5 OP
    Page: JULKISET HANKINNAT 3 OP
    Page: Logistiikkastrategiat ja toimitusketjun johtaminen 10 op
    Page: KEHITTÄMISPROJEKTI 5 op