Page tree
Title: Vaihtoehtoiset ammattiopinnot  
Author: Sami Simpanen Jan 09, 2013
Last Changed by: Unknown User (soikksar) Apr 24, 2013
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/-qdHAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Time Editor  
Apr 24, 2013 09:34 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 24, 2013 09:33 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 24, 2013 09:31 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 19, 2013 14:16 Unknown User (hannienn) View Changes
Apr 19, 2013 14:12 Unknown User (hannienn)  
Outgoing Links
OPS 2013 Liiketalouden ala: Vaihtoehtoiset ammattiopinnot (40)     Page: SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITUSTOIMINTA 3 OP
    Page: Designing services and products 10 ECTS
    Page: KANSAINVÄLINEN MARKKINOINTI JA LOGISTIIKKA, 4 OP
    Page: Myyntiprosessin johtaminen 5 op Professional selling 5 ECTS
    Page: SOVELLUSKEHITYS 5 OP
    Page: Markkinoinnin strateginen johtaminen 10 op
    Page: Markkinointiviestintä: Imago ja brandit 5 op
    Page: Understanding your Customer 5 op
    Page: PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 OP
    Page: JOHTAMISEN STRATEGIAT JA TARINAT 5 OP
    Page: YRITYSRAHOITUS 5 OP
    Page: VÄHITTÄISKAUPAN TOIMINNAN SUUNNITTELU JA SEURANTA 5 OP
    Page: Kansainvälistyvä yritys 10 op
    Page: TILINPÄÄTÖSANALYYSI 3 OP
    Page: OSAAMISEN JOHTAMINEN 5 OP
    Page: Toiminnanohjausjärjestelmät yrityksen liiketoiminnassa 5 op
    Page: PALKKAHALLINTO 3 OP
    Page: Ohjelmistokehitys 10 op
    Page: Rahoitus ja sijoitustoiminta 10 op
    Page: ESIMIESTYÖSKENTELY JA TALOUSVIESTINTÄ 4 OP
    Page: HYVINVOIVA ORGANISAATIO 5 OP
    Page: Kaupan ketjuliiketoiminta 10 op
    Page: KANSAINVÄLINEN TALOUS 2 OP
    Home page: Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
    Page: VIESTINNÄN SOVELLUKSET 5 OP
    Page: VÄHITTÄISKAUPAN KILPAILUKEINOT 5 OP
    Page: Osaamisen kehittäminen 10 op
    Page: KYP kauppiasyrittäjyyspolku 5-20 op
    Page: KANSAINVÄLINEN RAHOITUS 2 OP
    Page: OHJELMISTOJEN OLIOPOHJAINEN SUUNNITTELU 2 OP
    Page: KAUPAN HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 5 OP
    Page: Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä 10 op
    Page: AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TYÖPAJA 5 op
    Page: KANSAINVÄLINEN SOPIMUS- JA KAUPPAOIKEUS 2 OP
    Page: INVESTOINTIEN KANNATTAVUUS 2 OP
    Page: OHJELMISTOJEN TESTAUSMENETELMÄT 3 OP
    Page: Tulevaisuuden organisaatiot 10 op
    Page: Johtamisen välineet 10 op
    Page: Talousjohtaminen 10 op
    Page: JOHTAMISEN UUDET TYÖKALUT 5 OP