Page tree
Title: Sosiaalialan koulutusohjelma, nuorten koulutus  
Author: Sami Simpanen Jan 23, 2013
Last Changed by: Unknown User (soikksar) Apr 23, 2013
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/SINeAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
OPS 2013 Sosiaalialan ops nuoret 2013-2014 (61)     Page: 08SPLN07 Erityinen tuki kasvatuksessa 4 op
    Page: 08SOAS2 Projektityö ja projektiosaaminen 3 op
    Page: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP
    Page: 08TOIM2 Yhteiskunnan muutos ja sosiaaliturva 7 op
    Page: 08TUME3 Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen analyysi ja tulkinta 2 op
    Page: KOULUTUSOHJELMAN SUUNTAAVAT MODUULIT
    Page: 08SPLN1 Varhaiskasvatus 9 op
    Page: Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 10 op -
    Page: 08MULTI4 Constructors of Well-Being - Family Perspective 2 op
    Page: 08TOIM1 Yksilönä yhteiskunnassa 3 op
    Page: 08HUTU5 Muutostyön harjoittelu 12 op
    Page: 01PRUO Ruotsin kieli 3 op
    Page: 08MULTI3 Multicultural Work 5 op
    Page: 08MULTI2 Constructors of Well-Being - General Perspective 5 op
    Page: 08TYRI2 Yhteisöviestintä 3 op
    Page: 01SUO Asiantuntijaviestintä
    Page: sp1314 Opinnäytetyö 15 op
    Page: 08HUTU4 Mielenterveystyö 4 op
    Page: 08SPAI6 Osallistava taide sosiaalialan työssä 6 op
    Page: Building Multicultural Competence 18 op
    Page: 08SPAI3 Työmenetelmiä arjen tukemiseen 6 op
    Page: Sosiaalipedagoginen asiakastyö 20 op
    Page: 08MULTI6 Human Rights 3 op
    Page: 08SOAS1 Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet 8 op
    Page: 08TUME1 Laadullinen ja määrällinen tutkimusprosessI 2 op
    Page: 08KEKA2 Perhe ihmisen kasvuympäristönä 4 op
    Page: 08SPLN6 Suuntaava harjoittelu 15 op
    Page: 08SOAS6 Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu 6 op
    Page: 08SPLN5 Työmenetelmiä arjen tukemiseen 6 op
    Page: Huono-osaisuuden tunnistaminen ja sosiaalipedagoginen muutostyö 29 op
    Page: SP1314 Vapaasti valittavat opinnot 15 op
    Page: 08SPAI7 Suuntaava harjoittelu 15 op
    Page: 08TYRI5 Työyhteisöosaamisen harjoittelu 12 op
    Page: 08KEME1 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 2 op
    Page: 08TUME2 Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen aineiston kerääminen 2 op
    Page: 08SOAS3 Ryhmänohjaustaidot 3 op
    Page: Työyhteisö- ja yrittäjäosaaminen 26 op
    Page: Sosiaalipedagogisen työn toimintaympäristö 13 op
    Page: Sosiaalialan kehittyvä ammatillinen osaaminen 10 op
    Page: 08KEME2 Informaatio-osaaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 1 op
    Page: 08TYRI1 Esimiestyöskentely 3 op
    Home page: Sosiaalialan koulutusohjelma, nuorten koulutus
    Page: 08ENGLAN English Language 3 op
    Page: 08SOKE2 Osallistava taide itsetuntemuksen välineenä 3 op
    Page: Kehittämismenetelmät 4 op
    Page: 08SPAI1 Aktiivinen kansalainen ja yhteisösosiaalityö 4 op
    Page: 01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op
    Page: 08TYRI3 Toimiva ja kehittyvä työyhteisö 4 op
    Page: 08SPAI2 Sosiaalinen kuntoutus 4 op
    Page: 08KEME3 Tutkiva kirjoittaminen 1 op
    Page: Tutkimusmenetelmät 6 op
    Page: 08HUTU2 Perhetyö 4 op
    Page: 08SOKE1 Tutorointi 3 op
    Page: 08SPAI5 Seniorityö 4 op
    Page: Kehittyvä kasvatusosaaminen 11 op
    Page: 08SPAI4 Vammaistyö ja aikuiserityiskasvatus 4 op
    Page: 08HUTU3 Päihdetyö 4 op
    Page: 08HUTU1 Lastensuojelu 5 op
    Page: 08SPLN4 Nuorisokasvatus 5 op
    Page: KEKA1 Ihmisen kasvun ja kehityksen tukeminen 7 op
    Page: Sosiaalipedagoginen varhais- ja nuorisokasvatus 43 op