Page tree
Title: Sosiaalialan ops aikuiset  
Author: Sami Simpanen Jan 23, 2013
Last Changed by: Unknown User (soikksar) May 02, 2013
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/ToNeAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Time Editor  
May 02, 2013 11:07 Unknown User (soikksar) View Changes
May 02, 2013 10:50 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 23, 2013 13:32 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 23, 2013 13:31 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 04, 2013 14:34 Unknown User (snare)  
Outgoing Links
OPS 2013 Sosiaalialan ops aikuiset 2013-2014 (58)     Page: 08SPLN1 Varhaiskasvatus 9 op
    Page: Sosiaalipedagoginen asiakastyö 22 op
    Page: 08MULTI2 Constructors of Wellbeing 5 op
    Page: 08HUTU1 Lastensuojelu 5 op
    Page: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op
    Page: Sosiaalipedagoginen varhais- ja nuorisokasvatus 28 op
    Page: 08SOAS2 Projektityö ja projektiosaaminen 3 op
    Page: 08TUME3 Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen analyysi ja tulkinta 2 op
    Page: 08MULTI5 Child's Rights 3 op
    Page: 08SPLN2 Luovat ja draamalliset menetelmät varhaiskasvatuksessa 4 op
    Page: 08HUTU3 Päihdetyö 4 op
    Page: 08SPAI6 Osallistava taide sosiaalialan työssä 6 op
    Page: 08SPLN3 Erityinen tuki kasvatuksessa 4 op
    Page: Tutkimusmenetelmät 6 op
    Page: 08KEME1 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 2 op
    Page: Kehittyvä kasvatusosaaminen 14 op
    Page: AMMATILLINEN HARJOITTELU 45 OP
    Page: 08TUME2 Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen aineiston kerääminen 2 op
    Page: 08TYRI3 Toimiva ja kehittyvä työyhteisö 4 op
    Page: Sosiaalipedagogisen työn toimintaympäristö 18 op
    Page: 08AMMHA-105 Ammatillinen harjoittelu I 15 op
    Page: 08SOKE1 Tutorointi 3 op
    Page: 08SPAI1 Aktiivinen kansalainen ja yhteisösosiaalityö 4 op
    Page: 08TOIM2 Yhteiskunnan muutos ja sosiaaliturva 7 op
    Page: 08AMMHArj02 Ammatillinen harjoittelu II 15 op
    Page: 08TOIM1 Yksilönä yhteiskunnassa 3 op
    Page: Kehittämismenetelmät 4 op
    Page: OPINNÄYTETYÖ 15 OP
    Page: 08HUTU6 Perhetyö 6 op
    Page: 08SPAI5 Seniorityö 4 op
    Page: Sosiaalipedagoginen aikuistyö 28 op
    Page: 08KEKA2 Perhe ihmisen kasvuympäristönä 4 op
    Home page: Sosiaalialan ops aikuiset
    Page: 01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op
    Page: 08SPLN5 Työmenetelmiä arjen tukemiseen 6 op
    Page: 08AMMHA0305 Ammatillinen harjoittelu III 15 op
    Page: 08TYRI1 Esimiestyöskentely 3 op
    Page: Sosiaalialan kehittyvä ammatillinen osaaminen 10 op
    Page: 08SOAS3 Ryhmänohjaustaidot 3 op
    Page: 01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op
    Page: 08SPAI2 Sosiaalinen kuntoutus 4 op
    Page: 08KEKA1 Ihmisen kasvun ja kehityksen tukeminen 7 op
    Page: 08HUTU4 Mielenterveystyö 4 op
    Page: 08SPLN4 Nuorisokasvatus 5 op
    Page: 08SPAI4 Vammaistyö ja aikuiserityiskasvatus 4 op
    Page: Huono-osaisuuden tunnistaminen ja sosiaalipedagoginen muutostyö 19 op
    Page: TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 10 op
    Page: 08SOAS1 Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet 8 op
    Page: 08MULTI6 Human Rights 3 op
    Page: 08KEME2 Informaatio-osaaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 1 op
    Page: 08TUME1 Laadullinen ja määrällinen tutkimusprosessi 2 op
    Page: 08KEME3 Tutkiva kirjoittaminen
    Page: 08SPAI3 Työmenetelmiä arjen tukemiseen 6 op
    Page: 08TYRI2 Yhteisöviestintä 3 op
    Page: 08MULTI3 Multicultural work 5 op
    Page: 01PRUO Ruotsin kieli 3 op
    Page: Työyhteisö- ja yrittäjäosaaminen 14 op
    Page: 08SOKE2 Osallistava taide itsetuntemuksen välineenä 3 op