Page tree
Title: Fysioterapian koulutusohjelma  
Author: Sami Simpanen Jan 23, 2013
Last Changed by: Unknown User (snare) Apr 17, 2013
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/zYteAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Time Editor  
Apr 17, 2013 14:39 Unknown User (snare) View Changes
Apr 17, 2013 14:38 Unknown User (snare) View Changes
Apr 16, 2013 15:03 Unknown User (snare) View Changes
Apr 15, 2013 14:27 Unknown User (soikksar) View Changes
Apr 15, 2013 14:25 Unknown User (soikksar)  
Outgoing Links
OPS 2013 Sosiaalialan ops aikuiset 2013-2014 (1)     Page: 08TUME2 Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen aineiston kerääminen 2 op
OPS 2013 Fysioterapian koulutusohjelma, AMK (56)     Page: 08ADAP1 Family welfare and physiotherapy 5 ECTS
    Page: 08FYTU4 Ortopedinen, traumatologinen ja kirurginen fysioterapia 3 op
    Page: Kehittämismenetelmät 4 op
    Page: 08FYYS2 Liikunta terveyden ylläpitäjänä 4 op
    Page: 08FYTU5 Harjoittelu 3, 9 op (vaihtoehtoinen seuraavan moduulin harjoittelun kanssa)
    Page: 08KLII2 Harjoittelu 7, 8 op
    Page: 08FASI4 Harjoittelu 1, 2 op
    Page: 08FYKA3 Harjoittelu 6, 5 op
    Page: 08TULE5 Lääketieteelliset aineet 7 op
    Page: 08TUME3 Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen analyysi ja tulkinta
    Page: 08FOA1 Toimintakyvyn orientoiva arviointi 4 op
    Page: 08FYTU3 Manuaalinen terapia 2, 4 op
    Page: 08TULE4 Keskus- ja ääreishermoston anatomia, fysiologia ja fysioterapian perusteet 4 op
    Page: Fysioterapeuttinen orientoiva arviointi 10 op
    Page: 08KEME1 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
    Page: 08FASI5 Kuntoutustyön terveystieteelliset perusteet 8 op
    Page: 01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op
    Page: Adapting physiotherapy in different periods of life 21 ects:
    Page: 08FYAS2 Constructors of Wellbeing 5 op
    Page: 01PRUO Ruotsin kieli 3 op
    Page: 08TAOT2 Fysioterapia terveyden edistäjänä 5 op
    Page: OPINNÄYTETYÖ 15 OP -fys
    Page: 08FYTU1 Fysioterapia tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteiden tutkimisessa ja kuntoutumisessa 5 op
    Page: 08FYYS1 Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan arviointi ja harjoittaminen 5 op
    Page: Fysioterapian asiantuntijuuteen kasvaminen II 11 op
    Page: 08KEME3 Tutkiva kirjoittaminen
    Page: Tutkimusmenetelmät 6 op
    Page: 08ADAP3 Physiotherapy for elderly 3 ects
    Page: 08FOA2 Toimintakyvyn tukeminen 3 op
    Page: Vapaasti valittavat opinnot 15 op -fys
    Page: 08FYTE3 Harjoittelu 4, 9 op
    Page: 08KEME2 Informaatio-osaaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
    Page: 08TULE3 Manuaalinen terapia 1, 4 op
    Home page: Fysioterapian koulutusohjelma
    Page: 08FYTE1 Fysioterapia keskus- ja ääreishermoston toimintarajoitteiden kuntoutumisessa 5 op
    Page: VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP
    Page: 08FYTU2 Kivun arviointi ja kipuhoidot 4 op
    Page: TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 10 OP
    Page: Tuki- ja liikuntaelimistön sekä keskus- ja ääreishermoston fysioterapian perusteet 23 op
    Page: 08FYKA4 Johtaminen ja työyhteisöissä toimiminen 3 op
    Page: 08FYTU5 Harjoittelu 3, 9 op (vaihtoehtoinen edellisen moduulin harjoittelun kanssa)
    Page: 08FYTE2 Fysioterapia psykofyysisten toimintarajoitteiden kuntoutumisessa 3 op
    Page: 08KLII1 Tuki- ja liikuntaelimistön syventävät opinnot 4 op
    Page: 08FYAS1 Asiakkuus kuntoutustyössä 3 op
    Page: Fysioterapeuttinen tutkiminen, arviointi, ohjaus- ja terapiakäytännöt II 18 op:
    Page: 08ADAP2 Occupational physiotherapy and ergonomics 4 ects
    Page: Kliinisen päättelyn syventäminen fysioterapiassa ja kuntoutuksessa 12 op
    Page: Opinnäytetyö 15 op
    Page: 08FOA3 Harjoittelu 2, 3 op
    Page: 01PENG Englannin kieli ja viestintä 3 op
    Page: 08TAOT1Fysioterapia hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintarajoitteiden kuntoutumisessa 4 op
    Page: 08TUME1 Laadullinen ja määrällinen tutkimusprosessi
    Page: 08FYYS4 Lihaskunnon arviointi ja harjoittaminen 4 op
    Page: Fysioterapeuttinen tutkiminen, arviointi, ohjaus- ja terapiakäytännöt III 17 op
    Page: 08TULE6 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, fysiologia ja toiminnan arviointi 8 op
    Page: Fysioterapeuttinen tutkiminen, arviointi, ohjaus- ja terapiakäytännöt I 16 op