Page tree
Title: Liiketalous  
Author: Sami Simpanen Oct 09, 2013
Last Changed by: Tapani Heikkilä Sep 15, 2014
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/1YSHAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
OPS 2014 Liiketalouden koulutus (113)     Page: Täydentävä osaaminen 60 op
    Page: Verotusmenettely ja henkilöverotus 3 op
    Page: Ruotsin kieli 3 op
    Page: Taloushallinnon moduulit 75 op
    Page: Asiakassuhteen johtaminen 15 op
    Page: Hyvinvoiva organisaatio 5 op
    Page: Rahoitus ja sijoitustoiminta 15 op
    Page: Taloushallinto 4 op
    Page: Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 4 op
    Page: Rahoitusriskien hallinta 5 op
    Page: Kannattavuuden hallinta 15 op
    Page: Syventävät tutkimusopinnot 5 op
    Page: Logistics English 5 ECTS
    Page: Ethics, Environment and Business 5 ECTS
    Page: Palkanlaskenta 4 op
    Page: Viestintämateriaalin tuottaminen 5 op
    Page: Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op
    Page: Hankintatoimi 15 op
    Page: Digital Marketing Communication and Online Shopping 10 ECTS
    Page: Organisaation strateginen johtaminen ja kehittäminen 15 op
    Page: Tutkimusmenetelmien perusteet 5 op
    Page: Yhteiskuntavastuu toimitusketjussa 5 op
    Page: 1. kieli 10 op
    Page: Hankintatoimi 5 op
    Page: Business-kielet ja kulttuuriosaaminen 15 op
    Page: Innovation Process for Services and Products 10 ECTS
    Page: Julkiset hankinnat 5 op
    Page: Viennin ja tuonnin suunnittelu 10 op
    Page: Organisaatio ja henkilöstöjohtaminen 4 op
    Page: Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15 op
    Page: Liiketoiminnan StartUp 5 op
    Page: Hyvä tilinpäätöskäytäntö 15 op
    Page: Kvantitatiiviset tutkimusopinnot 5 op
    Page: Prosessien ja palvelujen johtaminen 5 op
    Page: Muutoksen- ja riskienhallinta 5 op
    Page: Itsensä johtaminen ja ammattilaisena kehittyminen 5 op
    Page: Harjoittelu 30 op
    Page: Toimitusketjun hallinta ja SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 15 op
    Page: Finanssimarkkinat 5 op
    Page: Säästäminen ja sijoitustoiminta 5 op
    Page: Päivittäistavarakaupan toimintaympäristö 5 op
    Page: Competitive Advantage through Corporate Responsibility 5 ECTS
    Page: Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5 op
    Page: Management Accounting 5 ECTS
    Page: eCommerce 5 ECTS
    Page: Työyhteisötaidot 5 op
    Page: Tulevaisuuden organisaatiot 15 op
    Page: Ammatillinen kasvu 3 op
    Page: Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 5 op
    Page: Tilinpäätösanalyysi ja tilintarkastus 5 op
    Page: Talous- ja rahoitusmatematiikka 4 op
    Page: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 3 op
    Page: Designing Services and Products 15 ECTS
    Page: Osaamisen kehittäminen T&K- projekteissa 5 op
    Page: Toimitusketjun hallinta 5 op
    Page: Tilastollinen päätöksenteko ja SPSS 3 op
    Page: Yhteiskuntavastuu toimitusketjun johtamisessa 15 op
    Page: Esimiesosaaminen 15 op
    Page: 2. kieli 5 op
    Page: Tilinpäätöksen laadinta 5 op
    Page: Digital Marketing Communication 15 ECTS
    Page: Kaupan esimiestyö 5 op
    Page: Henkilöstöjohtaminen 5 op
    Page: Project Work 5 ECTS
    Page: New Business Concepts based on Corporate Responsibility 5 ECTS
    Page: Logistiikka ja kaupan asiakirjat 4 op
    Page: Ammattiopinnot
    Page: Sopimisen ja kaupan juridiikka 5 op
    Page: Kaupan ketjuliiketoiminta 15 op
    Page: Development Project 5 ECTS
    Page: Kansantalous 3 op
    Page: Strateginen johtaminen 10 op
    Page: Vapaasti valittavat opinnot 15 op
    Page: Katetuottolaskenta 5 op
    Page: Työlainsäädäntö 5 op
    Page: Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 15 op
    Page: Logistiikan moduulit 60 op
    Page: Kvalitatiiviset tutkimusopinnot 5 op
    Page: Ydinosaaminen 150 op
    Page: Työyhteisöosaaminen 15 op
    Home page: Liiketalous
    Page: Corporate Environmental and Social Responsibility 15 ECTS
    Page: Arvonlisäverotus 4 op
    Page: Kustannuslaskentamenetelmät 5 op
    Page: Brandin rakentaminen ja lanseeraus 15 op
    Page: Corporate Finance 5 ECTS
    Page: Englannin kieli ja viestintä 3 op
    Page: Esimiesviestintä 5 op
    Page: SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 5 op
    Page: Kirjanpito ja tilinpäätös 5 op
    Page: Arvovirtaketju- ja prosessimallinnus toimitusketjun hallinnan tukena 5 op
    Page: Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta 3 op
    Page: Marketing in Social Media and Analytics 5 ECTS
    Page: Kansainvälisen kaupan ja kuljetusten juridiikka 5 op
    Page: 04LII000 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 5 op
    Page: Innovaatio- ja projektityötaidot 5 op
    Page: Markkinoinnin moduulit 75 op
    Page: Asiakassuhteen johtamisprosessi 10 op
    Page: Financial Management 15 ECTS
    Page: Organisaatiot muutoksessa 5 op
    Page: Opinnäytetyö 15 op
    Page: Logistiikan kansainvälinen toimintaympäristö 15 op
    Page: Financial Planning 5 ECTS
    Page: Johtamisen, esimiestyön ja esimiesviestinnän moduulit 60 op
    Page: Brandin rakentaminen ja lanseeraus 10 op
    Page: Ulkomainen vaihto 30 op
    Page: Asiantuntijaviestintä 4 op
    Page: Perusopinnot 75 op
    Page: Liiketoimintaosaaminen 30 op
    Page: Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 15 op
    Page: Johdon raportointi 5 op
    Page: Yrittäjyysopinnot 4 op
    Page: Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
OPS 2014 Degree Programme in International Business (5)     Page: International Business Operations 15 ECTS
    Page: International Economics 5 ECTS
    Page: Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5 op
    Page: Basics of Internationalisation 5 ECTS
    Page: International Marketing 5 ECTS