Page tree
Title: Prosessi- ja materiaalitekniikka  
Author: Sami Simpanen Oct 31, 2013
Last Changed by: Annamaria Ahonen Oct 13, 2014
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/fIKsAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Time Editor  
Oct 13, 2014 10:21 Annamaria Ahonen View Changes
Sep 25, 2014 11:39 Unknown User (lenkktan) View Changes
Sep 25, 2014 11:35 Unknown User (lenkktan) View Changes
Sep 25, 2014 11:35 Unknown User (lenkktan) View Changes
Sep 25, 2014 11:14 Unknown User (lenkktan)  
Outgoing Links
External Links (1)
    https://wiki.lamk.fi/display/pmtops14/0751MP403+Myynnin+per…
OPS 2014 Prosessi- ja materiaalitekniikka (74)     Page: 0750TO103 Tuotannonohjaus 3 op
    Page: 0751PP103 Puuteollisuuden perusteet 3 op
    Page: 01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op
    Page: 0754KK403 Kuitukankaat ja tekniset tekstiilit 3 op
    Page: 0751TR303 Tekniset rakennuspuutuotteet 3 op
    Page: 0750MK303 Materiaalitekniikan kemia 3 op
    Page: 0754PK403 Polymeerikemia 3 op
    Page: 0750GT303 Geometria ja trigonometria 3 op
    Page: 0751TE404 Tehdassuunnittelu 4 op
    Page: 0750P1205 Projekti 1, 5 op
    Page: 0754JK303 Jälkikäsittelyt ja liittämistekniikat 3 op
    Page: 0754ÄM303 Älykkäät materiaalit 3 op
    Page: 0750MA103 Markkinointi 3 op
    Page: 0751PL203 Puun kuivaus- ja lämpökäsittely 3 op
    Page: 0751VA403 Vaneritekniikka 3 op
    Page: 0754KU403 Kierrätys ja uusiotuotteet 3 op
    Page: 0751LI303 Liimaustekniikka 3 op
    Page: 0751SJ203 Sahatavaratuotanto ja -jalostus 3 op
    Page: 0750LÄ503 Lämpöoppi 3 op
    Page: 0754MM103 Muovimateriaalit 3 op
    Page: 0750LY103 Laatu- ja ympäristöjohtamisen työkalut 3 op
    Page: OPINNÄYTETYÖ
    Page: 0754TT405 Tuotekehitys- ja tutkimusprojekti 6 op
    Page: 0701MP103 Matematiikan perusteet 3 op
    Page: 0754POVA Polymeerituotteiden valmistus 15 op
    Page: 0754YM103 Yhdistelmämateriaalit 3 op
    Page: 0750AE203 Ammattienglanti 3 op
    Page: HARJOITTELU
    Page: 0750ST403 Suunnittelutekniikka 3D-CAD
    Page: 0750MO203 Menetelmäopinnot 3 op
    Page: 0751TP103 Tuotesuunnittelun perusteet 3 op
    Page: 0750MP205 Materiaaliopin perusteet 5 op
    Page: 0754VO403 Vaativien olosuhteiden tuotteet 3 op
    Page: 0750YR202 Yrittäjyysopinnot 2 op
    Page: 0754MT203 Muotit ja työkalut 3op
    Page: 0751PI303 Pinnankäsittely 3 op
    Page: 0751PR105 Puutuoteprojekti 5 op
    Page: 0750TA204 Teollisuusautomaatio 1, 4 op
    Page: 0751PT303 Puurakenteiden tuotanto 3 op
    Page: 0751PS306 Puurakenteiden suunnittelu 6 op
    Page: 0750TK303 Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus 3 op
    Page: 0750TI203 Tilastomatematiikka 1, 3 op
    Page: 0751CC305 CNC ja CAM-tekniikka 5 op
    Page: 0751PT304 Puuntyöstö- ja tuotantotekniikka 4 op
    Page: 0754TK204 Tuotekehitysprojekti 4 op
    Page: 0754TK204 Tuotekehitys- ja tutkimusprojekti 4 op
    Page: 0754POMA Polymeerimateriaalit 15 op
    Page: 0750AV205 Asiantuntijaviestintä 5 op
    Page: 0750IC103 ICT-valmiudet 3 op
    Page: 0754OT305 Ominaisuudet ja niiden testaus 5 op
    Page: 0751PR405 Projekti 3 - Tutkimus- ja kehitysprojekti 5 op
    Page: 0754KM103 Kuitumateriaalit 3 op
    Page: 0751HU204 Huonekalutekniikka 4 op
    Page: 0750SA503 Sähkö- ja automaatiotekniikka 3 op
    Page: 0750ET103 Esimiestoiminta 3 op
    Page: 0750VM403 Vektorit ja matriisit 3 op
    Page: 0751LE403 Levytekniikka 3 op
    Page: 0750FL503 Fysikan laboraatiot 3 op
    Page: 0754TS203 Tuotteiden suunnittelu 3 op
    Page: 0751PA104 Puuraaka-aine 4 op
    Page: 0750TP103 Teknisen piirtämisen perusteet 3 op
    Page: 0750YR103 Yrityksen rahaliikenne 3 op
    Page: 01RUO Ruotsin kieli 3 op
    Page: 0750DI503 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 op
    Page: 0751RA303 Rakennuspuusepäntekniikka 3 op
    Page: 0754VT205 Valmistustekniikka 5 op
    Page: 0750ME403 Mekaniikka 3 op
    Page: 0751PR205 Projekti 2 - Tuotekehitysprojekti 5 op
    Page: 0750OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu 3 op
    Page: 0750CD303 CAD-piirtäminen
    Home page: Prosessi- ja materiaalitekniikka
    Page: 0701FK103 Fysiikan ja kemian perusopinnot 3 op
    Page: 0750LO503 Lujuusoppi 1 3 op
    Page: 0754MP106 Materiaaliprojekti 6 op