Page tree
Title: Tietojenkäsittely  
Author: Sami Simpanen Oct 10, 2013
Last Changed by: Annamaria Ahonen Nov 06, 2014
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/PYaHAQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Outgoing Links
External Links (1)
    https://wiki.lamk.fi/x/m4XxAQ
OPS 2013 Degree Programme in Business Information Technology (1)     Page: INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN 5 ECTS
OPS 2014 Tietojenkäsittelyn koulutus (47)     Page: Yrityksen liiketoiminta ja henkilöstö 3 op
    Page: Työelämän kehittämisen menetelmät 5 op
    Page: Osa 3 5 op
    Page: YDINOSAAMINEN 150 OP
    Page: Terveydenhuollon palvelujärjestelmät 5 op
    Page: Harjoittelu 30 op
    Page: Ruotsin kieli 3 op
    Home page: Tietojenkäsittely
    Page: Osa 3 10 op
    Page: TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP
    Page: Osa 2 5 op
    Page: Englannin kieli ja viestintä 3 op
    Page: 47KICE003 ICT English 3 ects
    Page: Viestintä ja vuorovaikutustaidot 15 op
    Page: Julkisen sektorin palveluprosessit 5 op
    Page: Vapaasti valittavat opinnot 15 op
    Page: ICT liiketoiminnassa ja kouluttajataidot 15 op
    Page: Project Communication and Reporting 5 ECTS
    Page: Logistiikka 3 op
    Page: Digitaalisen palvelun suunnittelu 5 op
    Page: Yritystoiminta 5 op
    Page: Practices in IT Project 5 ECTS
    Page: Perusopinnot 105 op
    Page: Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa 15 op
    Page: Yrittäjyys ja liiketoiminta 45 op
    Page: Osa 1 10 op
    Page: Web-sivusto sisällönhallintajärjestelmällä 5 op
    Page: ICT hyvinvointialalla 15 op
    Page: Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5 op
    Page: IT Project 15 ECTS
    Page: Toimistosovellusten tehokäyttö 5 op
    Page: Yrittäjyys ja kehittäminen 15 op
    Page: Osa 2 10 op
    Page: Digitaalisuus palveluissa 5 op
    Page: Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet 5 op
    Page: ICT-osaaminen 45 op
    Page: Real life IT Project 5 ECTS
    Page: Kouluttajataidot 5 op
    Page: Liiketoiminta tutuksi 15 op
    Page: Asiantuntijaviestintä 4 op
    Page: Markkinointi ja myynti 3 op
    Page: Ammattiopinnot 45 op
    Page: Asiakasviestintä ja neuvottelutaidot 3 op
    Page: Osa 1 5 op
    Page: ICT-ammattilaisen tutkimusmenetelmät 5 op
    Page: Taloushallinto 3 op
    Page: Opinnäytetyö 15 op
OPS 2014 Business Information Technology (11)     Page: MANAGEMENT AND ACQUISITION OF INFORMATION SYSTEMS 5 ECTS
    Page: Agile web Application 15 ECTS
    Page: Agile Web Application Development Project 5 ECTS
    Page: Practical eBusiness Development 5 ECTS
    Page: Information Systems Design and Management 15 ECTS
    Page: Web Application Development 5 ECTS
    Page: eBusiness Solutions 15 ECTS
    Page: Agile Software Development Methods 5 ECTS
    Page: eBUSINESS 5 ECTS
    Page: COMMUNICATION MODELS IN ICT SERVICES 5 ECTS
    Page: eCommerce 5 ECTS
OPS 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (2)     Page: OLIO-ohjelmoinnin perusteet 4 OP
    Page: Ohjelmoinnin perusteet 4 OP