Page tree
Title: Konetekniikka  
Author: Sami Simpanen Oct 31, 2013
Last Changed by: Annamaria Ahonen Oct 13, 2014
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.lamk.fi/x/As_3AQ
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Time Editor  
Oct 13, 2014 10:25 Annamaria Ahonen View Changes
Sep 24, 2014 12:55 Unknown User (lenkktan) View Changes
Sep 24, 2014 12:37 Unknown User (lenkktan) View Changes
Sep 23, 2014 15:41 Unknown User (lenkktan) View Changes
Sep 23, 2014 15:38 Unknown User (lenkktan)  
Outgoing Links
OPS 2014 Kone- ja tuotantotekniikka (83)     Home page: Konetekniikka
    Page: Ohjaussuunnittelun perusteet 4 op
    Page: Mekaniikkasuunnittelun jatkokurssi 3 op
    Page: Sähkösuunnittelun jatkokurssi 2 op
    Page: Orientointi 15 op
    Page: Projekti 3 15 op
    Page: Projekti 1 9 op
    Page: ELINKAARIAJATTELU 3 op
    Page: OPINNÄYTETYÖ 15 op
    Page: Ympäristötehokkuus 15 op
    Page: YMPÄRISTÖASIAT YRITYKSEN JOHTAMISESSA, VIESTINNÄSSÄ JA MARKKINOINNISSA 3 op
    Page: Nivelmekanismien dynamiikka 3 op
    Page: 3D-mallinnuksen jatkokurssi 3 op
    Page: Paikoituskäytöt 3 op
    Page: Modulaariset logiikat ja käyttöliittymät 6 op
    Page: Materiaali- ja valmistustekniikan perusteet 4 op
    Page: Tuotannonohjaus 3 op
    Page: SolidWorks perusteet 3 op
    Page: Projektiopintojakso 4 5 op
    Page: Digitaalitekniikan perusteet 3 op
    Page: Robotiikan jatkokurssi 3 op
    Page: Mekaniikka ja ohjaus 15 op
    Page: Mekaniikkasuunnittelun erikoiskurssi 4 op
    Page: Mekaniikka ja automaatio 15 op
    Page: Asiantuntijaviestintä 4 op
    Page: Sähkö ja ohjaus 15 op
    Page: Väylät ja valvomot logiikkaympäristössä 3 op
    Page: Ohjelmoinnin perusteet (C-kieli) 3 op
    Page: Mekaniikkasuunnittelun perusteet 5 op
    Page: Mittaus- ja säätötekniikan perusteet 3 op
    Page: MATERIAALITEHOKKUUS, -KIERRÄTYS JA JÄTEHUOLTO 3 op
    Page: Paikoitus 14 op
    Page: Johtaminen ja laatu 3op
    Page: Tilastomatematiikka 3 op
    Page: Tuotanto ja talous 15 op
    Page: Yrityksen rahaliikenne 3 op
    Page: Mekatroniikan fysiikka 3 op
    Page: Robotiikan perusteet 3 op
    Page: Investointilaskelmat 3 op
    Page: Toiminnanohjaus 15 op
    Page: Sähkömoottorikäytöt 5 op
    Page: Hydrauliikan perusteet 3 op
    Page: Projektiopintojakso 3 7 op
    Page: Ruotsin kieli 3 op
    Page: Ammattiopinnot 81 op
    Page: Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet 3 op
    Page: Materiaali- ja valmistustekniikan jatkokurssi 3 op
    Page: Englannin kieli ja viestintä 3 op
    Page: Projekti 2 10 op
    Page: Koneistuksen ja hitsauksen perusteet 3 op
    Page: Mekanisointiyksiköt 3 op
    Page: Lujuusoppi 3 op
    Page: Mekatroniikan englanti 3 op
    Page: Laatutekniikka 3 op
    Page: Orientoivat opinnot 3 op
    Page: Cam 3 op
    Page: Markkinointi 3 op
    Page: Fysiikan perusteet 3 op
    Page: Mekanisointi 15 op
    Page: Automaatiosuunnittelun täydennys 15 op
    Page: ENERGIATEHOKKUUS 3 op
    Page: Tehdassuunnittelu 3 op
    Page: Kemia 3 op
    Page: Täydentävät opinnot 12 op
    Page: Mallinnus 15 op
    Page: Fysiikan laboraatiot 3 op
    Page: Projektiopintojakso 1 9 op
    Page: Työpaikkaopinnot 15-30 op
    Page: Mekaniikkasuunnittelun täydennys 15 op
    Page: Tekninen piirustus 4 op
    Page: Vapaasti valittavat opinnot 15 op
    Page: Pneumatiikan perusteet 3 op
    Page: YRITYKSEN YMPÄRISTÖVASTUUT 3 op
    Page: Sähkösuunnittelun jatkokurssi (turvatekniikka) 3 op
    Page: Mallinnuksen erikoiskurssi 3 op
    Page: Projektiopintojakso 2 7 op
    Page: Matematiikan perusteet 3 op
    Page: Matematiikan jatkokurssi 3 op
    Page: Vektorit ja matriisit 3 op
    Page: Yrittäjyysopinnot 3 op
    Page: Sähkösuunnittelun perusteet 3 op
    Page: Automaatiosuunnittelun perusteet 6 op
    Page: Muut ammattiopinnot 15 op