Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viestintä on yhteistyöskentelyn kulmakivi. Nykyään on tarjolla joukoittain tietokonepohjaisia viestintävälineitä, jotka ovat nopeita ja edullisia käyttää. Yhteistyöskentelyssä esiintyy tarvetta viestiä sekä samanaikaisesti että eriaikaisesti.

 

Eriaikainen viestintä                            Samanaikainen viestintä   • No labels