Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oppimispäiväkirja - Ohjauskysymykset opiskelijoille


(Lisää tähän sopivia kysymyksiä) esim.

Mitä olet oppinut?

Esimerkiksi:

- mitä käytännön tietoja ja taitoja 

- mitä uusia asioita yrittäjyydestä ja Second Lifesta

- mitä opit ryhmätyöskentelystä

- mitä opit uuden oppimisympäristön käytöstä ja käyttöönotosta 

Millaisia onnistumisia koit?

Millaisia ongelmia tuli vastaan ja miten niitä selvitit?

Jos mietit itseäsi oppijana, miten koit uuden oppimisympäristön käyttöönoton, helppoa vai vaikeaa? Miksi?


-mitä aihepiiriä opiskelin?  
-mitä tiesin ennakolta tästä aihepiiristä ?(tuttuus/vieraus)  
-mitä uutta opin?-tiedot, taidot, ajatusmallit, uusi katsantokanta  
-minkä asian koin helpoksi/hankalaksi?  
-mitkä tekijät haittasivat opiskeluani?  
-miten näkemykseni virtuaalimaailmasta, SecondLifesta syveni?  
-minkälaisia kysymyksiä heräsi aihepiirin pohjalta-mitä ihmettelit?, mistä kaipaisit lisätietoja, syventelyä?  
-mihin kokonaisuuteen aihepiiri liittyi?  
-mitkä ovat aiheen yhteydet muihin osa-alueisiin?  
-mitä opiskelutapoja käytin-miten soveltuvia ne olivat asian oppimisen kannalta?  
-miten mielekkäänä koin aihepiirin  ja sen opiskelun?  
-mikä on oma mielipiteeni opiskellusta asiasta? miten perustelen mielipiteeni?