Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Terms of Use

Wiki of Lahti University of Applied Sciences (LUAS) and Salpaus Further Education (Salpaus) - LUAS and Salpaus wiki

LUAS and Salpaus wiki is an open shared workspace meant for students, staff and partners. Most information you add is visible to all users. Private use is allowed in personal profile. In this wiki all material is produced under a Creative Commons license:

Signing in

The site administrators will provide you with a username and password for LUAS and Salpaus wiki. In the future you will be able to use your AD-login, but that is not possible yet. You must sign in to access the spaces meant for your group. Anonymous users have limited access to the system. (Anonymous users are ones who are not signed in to LUAS and Salpaus wiki.)

Access Rights

LUAS and Salpaus wiki has four user groups:
1. Students
    * right to read and comment on most of spaces
    * read/write access to their own projects' spaces
2. Staff
    * right to read and comment on mos of spaces
    * read/write access to their own projects' spaces
3. Partners
    * read/write and commenting rights to their own projects' spaces
4. Anonymous users
    * right to read and comment on spaces whose authors have marked them as such.

Users' Responsibilities

All users are responsible for the materials they add and for their own actions. LUAS or Salpaus is not responsible for materials added by users, and does not endorse the users' personal opinions. All users must abide by the Terms of Use. All users must inform the site's administrators or any mistakes or inappropriate materials they come across. The owners of each space have the right to remove or hide inappropriate materials.

All users must abide by copyright legislation. To publish any materials that are not their own, users need the author's permission. Staff are particularly obliged to guide users in copyright matters in relation to using or creating materials in wiki. For more information on copyright, visit e.g. the Ministry of Education's website. Note that all material originally published in LUAS and Salpaus wiki is produced under a Creative Commons license.

The use of LUAS and Salpaus wiki for commercial or political purposes or for marketing anything unrelated to the operations of LUAS is prohibited.
Think carefully before adding images or videos to your space, as server space is limited. It is maybe better to use free internet services such as www.flickr.com or www.youtube.com for uploading images and videos. LUAS and Salpaus wiki must not be used as a picture gallery.

You must comply with the Code of Use of the IT Network and Systems at LUAS and Salpaus at all times.

Site administration

The administrators are Sami Simpanen, Ari Vesikko (LAMK)  and Gerges Segura, Hanna Toijala (Salpaus). Admins can be contacted at email or phone.  Admins have the right to make changes to the system and to intervene in users' actions if they deem it necessary. Admins do not monitor the wiki spaces constantly, but will react to any issues they notice or are notified of.

Wiki spaces that are no longer needed are stored in the Archive space or removed.


Käytön säännöt

Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) ja Koulutuskeskus Salpauksen wikipalvelu - LAMK ja Salpaus wiki

LAMK ja Salpaus wiki on yhteisöllinen ja avoin työtila, joka on tarkoitettu opiskelijoiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Lisäämäsi tieto on pääasiassa kaikille näkyvää. Erityistapauksissa käyttäjäoikeuksia voidaan rajata. Yksityinen käyttö on sallittu omassa profiilissa. Kaikki tässä wikissä tuotettu sisältö on Creative Commons lisenssin alaista:

Järjestelmään tunnistautuminen

LAMKin ja Salpauksen henkilöstö ja opiskelijat kirjautuvat wikiin AD-tunnuksella. Talon ulkopuolisille käyttäjille tehdään erilliset tunnukset. Kirjauduttuasi näet myös ne tilat, joiden näkyvyys on rajattu vain kirjautuneille käyttäjille tai tietylle ryhmälle. Anonyyminä käyttäjänä voit käyttää järjestelmää rajoitetusti. Anonyymillä käyttäjällä tarkoitetaan wikissä käyttäjää, joka ei ole kirjautunut järjestelmään.

Käyttöoikeudet

LAMKin wikissä on neljä käyttäjäryhmää:
1. Opiskelijat

  • luku- ja kommentointioikeudet useimpiin tiloihin
  • kirjoitusoikeudet tiloihin, joiden hankkeissa ovat mukana

2. Henkilökunta

  • luku-, kirjoitus- ja kommentointioikeudet useimpiin tiloihin
  • kirjoitusoikeudet tiloihin, joiden hankkeissa ovat mukana

3. Yhteistyökumppanit

  • luku-, kommentointi- ja kirjoitusoikeudet tiloihin, joiden hankkeissa ovat mukana

4. Anonyymit käyttäjät

  • luku- ja kommentointioikeudet sivuihin, joihin tilan omistaja on antanut oikeudet.

Käyttäjien velvollisuudet

Käyttäjät ovat itse vastuussa lisäämästään materiaalista ja omasta toiminnastaan. LAMK ja Salpaus eivät vastaa käyttäjien lisäämästä materiaalista eikä edusta käyttäjien henkilökohtaisia mielipiteitä.

Kaikkien käyttäjien tulee noudattaa käyttösääntöjä.

Jokaisella käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa ylläpidolle havaitsemistaan epäkohdista ja asiattomuuksista. Tilan omistajilla on oikeus poistaa asiaton materiaali kokonaan tai laittaa se pois näkyvistä.

Kaikkien käyttäjien tulee noudattaa tekijänoikeuksia. Mikäli heidän julkaisemansa materiaali ei ole heidän omaansa, tulee heillä olla tekijän lupa sen käyttämiseen. Henkilökunnalla on erityinen velvollisuus ohjata käyttäjiä tekijänoikeuksien noudattamisessa, kun käytetään ja luodaan aineistoja wikissä. Lisätietoja tekijänoikeuksista löytyy esim. opetusministeriön sivuilta ja Kopiraitti sivustosta. Huomioi, että kaikki alunperin LAMK ja Salpaus wikiin tuotettu sisältö on Creative Commons -lisenssin alaista.

Käyttö kaupallisiin ja poliittisiin tarkoituksiin sekä LAMKin tai Salpauksen toimintaan liittymättömän toiminnan markkinointiin on kielletty.
Käytä harkintaa lisätessäsi kuvia ja videoita sivuillesi, koska palvelintila on rajoitettu. Voit käyttää kuvien ja videoiden lisäämiseen ilmaisia internetpalveluja, kuten www.flickr.com ja www.youtube.com. LAMK ja Salpaus wikiä ei saa käyttää kuvagalleriana.

Sinun tulee noudattaa LAMK:n ja Salpauksen tietoverkon ja -järjestelmien yleisiä käyttösääntöjä.

Ylläpito

Ylläpitäjinä LAMK:ssa toimivat Sami Simpanen ja Ari Vesikko, Salpauksessa Hanna Toijala ja Erkki Brotkin: verkkoapu(at)salpaus.fi. Saat heihin yhteyden lähettämällä sähköpostia tai soittamalla.

Ylläpidolla on oikeus tehdä muutoksia järjestelmään ja puuttua sen käyttäjien toimintaan, jos siihen on tarvetta. Ylläpito ei valvo säännöllisesti wiki-tiloja, vaan puuttuu havaittuihin tai ilmoitettuihin ongelmiin.

Wiki-tilat, joilla ei ole enää käyttöä, tallennetaan Arkisto -tilaan tai poistetaan järjestelmästä.