Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(keskeneräinen)

 • pitää suunnitella tunnit
 • yhdessä tekeminen
 • parempi enemmän opettajia kuin vähemmän
 • SL perehtymistä ennen kurssin alkamista
 • opettaja = asiantuntija
 • ryhmän koko / taustatiedot
 • opettajien pitää saada yrityskasvastusoppia (kun kyseessä on yrittäjyys)
  a. omatoimisuus
  b. sisäinen/ulkoinen yrittäjyys
  c. tiimiytyminen
  d. millä tavalla ohjaat
 • OPE - OPISKELIJA - SUPPORT TEAM
 • pöytäkirjoja on hyvä kirjoittaa
 • opettajien yhteinen palaveri
 • tekninen preppaus opiskelijoille - 20 t
 • NY päivät ennen alkua (question)
 • Mind Map (question)
 • No labels