Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson nimi

 Elävän mallin piirustus I

Suoritusvuosi

 2013

Alkamis- ja päättymispvm

13.3.-24.4.2013

Opintojaksosta vastaava opettaja

 Tarja Lanu

Muut opettajat

 

Luennoitsijat

 

Opetuskieli

suomi 

Ryhmät

 VK11

Osallistujia min/max

 12

Toteutuspaikka

 KANN22 A2 02

Tenttipäivät

 

Tentin uusintapäivät

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Opiskelija osaa tehdä havaintoja mallista, osaa kuvata kolmiulotteisen mallin kaksiulotteiselle pinnalle, osaa pelkistää näkemäänsä, osaa muuttaa mittakaavaa, osaa rakentaa kuvaa viivalla sekä valolla ja varjolla, osaa kuvata rytmin, volyymin, jännitteen, osaa sommitella, osaa ihmisen anatomiasta piirtäjälle tärkeitä kohtia, osaa ihmisen mittasuhteet, osaa kuvata liikettä, työtä ja lepoa ihmisen kehossa, osaa käyttää erillaisia piirustusvälineitä monipuolisesti, osaa analysoida kuvaa.

Keskeinen sisältö

Katsomista, näkemistä, ymmärtämistä ja tekemistä. Kehitetään suhdetajua vertaamalla mittasuhteita ja valööreitä, piirretään nopeita croquispiirroksia ja isoja tutkielmia. Käydään läpi ihmisen anatomiasta luut ja pinnalliset lihakset. Kotitehtävät ja niiden arviointi, dialuennot ja kritiikit.

Toteutustapa

Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikit, kotitehtävät ja niiden palautteenanto.

Toteutusaikataulu

Kotitehtävien palautuspäivät: 20.3.,27.3.,10.4. kaikki kotitehtävät, edellisten lisäksi kaksi muuta, esitetään loppukritiikissä 24.4.2013.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Kontaktiopetusta on 56 tuntia, kotitehtävien osuus on 24 tuntia, 80 % tulee olla läsnä kontaktiopetuksessa.

Virtuaaliosuus

Kurssista on kontaktiopetusta 56 tuntia, kotitehtävien osuus on 24 tuntia, 80 % tulee olla läsnä kontaktiopetuksessa

T&K integraatio

 

Arviointi

Arviointiasteikko 1-5. Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen ja kyky ilmaista oppimaansa.

Arviointi viimeistään

Opintojaksojen arvioinnit tehdään 30 vuorokauden kuluessa suorittamisajankohdasta laskettuna. Arvioinnit kirjataan Lahden ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin 15 vuorokauden kuluessa kokonaissuorituksen antamisesta (tai opintojaksojen arvioinnin julkistamisesta).

Oppimateriaali

Andras Szunyoghy, György Feher: Ihmisen anatomia taiteilijoille, tai jokin muu anatomiakirja.

  • No labels