Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson nimi

 

Suoritusvuosi

 

Alkamis- ja päättymispvm

 

Opintojaksosta vastaava opettaja

 

Muut opettajat

 

Luennoitsijat

 

Opetuskieli

 

Ryhmät

 

Osallistujia min/max

 

Toteutuspaikka

 

Tenttipäivät

 

Tentin uusintapäivät

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Opiskelija hallitsee digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja ammattimaiseen kuvatuotantoon liittyviä perustietoja ja taitoja ja osaa työskennellä itsenäisesti Photoshop-ohjelmalla sekä laajentaa osaamistaan itsenäisesti verkko- ja kirjallisuuslähteiden avulla. Opiskelija ymmärtää valokuvaan ja kuvankäsittelyyn liittyviä mahdollisuuksia ja rajoituksia. Koulutusjakson tavoitteena on myös kehittää opiskelijoiden ilmaisullista osaamista sekä syventää ymmärrystä valokuvan sisällöllisistä ja ilmaisullisista ominaisuuksista.

Keskeinen sisältö

Opintojakso perehdyttää kuvankäsittelyn perustaitoihin ja ammattimaisen kuvatuotannon eri osa-alueisiin ja antaa opiskelijoille teknisiä ja sisällöllisiä valmiuksia toimia erilaisissa ammatillisissa kuvatuotantoympäristöissä.

Toteutustapa

Luennot, yksilö- ja ryhmätehtävät, keskustelut, tentti. Jaksoon sisältyy lähiopetusta, etätehtäviä ja verkkotyöskentelyä. Kokonaisuuteen sisältyy kuvallinen kurssityö ja sen tekninen ja sisällöllinen arviointi.

Toteutusaikataulu

Annetut tehtävät tulee suorittaa ja palauttaa kurssijakson aikana.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Opintojaksoon sisältyy seitsemän lähiopetuspäivää sekä itsenäisesti toteutettavia etätehtäviä.

Virtuaaliosuus

Opintojaksoon sisältyy jonkin verran virtuaalisesti toteuttavia etätehtäviä.

T&K integraatio

 

Arviointi

Arviointi hyväksytty - hylätty. Hyväksytty opintojaksosuoritus edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista opetukseen sekä annettujen tehtävien suorittamista.

Arviointi viimeistään

Opintojaksojen arvioinnit tehdään 30 vuorokauden kuluessa suorittamisajankohdasta laskettuna. Arvioinnit kirjataan Lahden ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin 15 vuorokauden kuluessa kokonaissuorituksen antamisesta (tai opintojaksojen arvioinnin julkistamisesta).

Oppimateriaali

 

  • No labels