Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson nimi

 Elävän mallin piirustus I

Suoritusvuosi

 2012

Alkamis- ja päättymispvm

 4.9.- 16.10.2012

Opintojaksosta vastaava opettaja

 Tarja Lanu

Muut opettajat

 

Luennoitsijat

 

Opetuskieli

 

Ryhmät

 AMU11

Osallistujia min/max

 12

Toteutuspaikka

 

Tenttipäivät

 

Tentin uusintapäivät

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 

 

 

Elävän mallin piirustus on havaintojen teon ja näkemisen oppimista. Se on katsomista, näkemistä ja ymmärtämistä. Opiskelija osaa kuvata kolmiulotteisen mallin kaksiulotteiselle tasolle, osaa  tehdä havaintoja mallista, osaa mitata, osaa pelkistää näkemäänsä, osaa kuvata ääriviivalla sekä valolla ja varjolla muotoa. Opiskelija osaa käyttää erilaisia piirustuvälineitä monipuolisesti. Opiskelija osaa analysoida kuvaa. 

 

Keskeinen sisältö

 

 Croquespiirrokset ja suurikokoiset tutkielmat mallista, ihmisen anatomiasta luut ja pinnalliset lihakset, dialuennot ja kritiikit, kotitehtävät.

 

Toteutustapa

 

Harjoitustyöt tunneilla, kotitehtävät, dialuento, tutustuminen ihmisen anatomiaan, kritiikit.

 

Toteutusaikataulu

Kotitehtävien palautuspäivät:  ja  Loppukritiikki 16.10.2012.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

 

Tunneilla tehdyt piirustukset 56 tuntia, josta 80% tulee olla vähintään läsnä. Kotitehtävien osuus 24 tuntia.

 

Virtuaaliosuus

 

Yksi tehtävä, 4 tuntia.

 

 

T&K integraatio

 

Arviointi

Arviointi asteikolla 1-5

 

Arviointi viimeistään

Opintojaksojen arvioinnit tehdään 30 vuorokauden kuluessa suorittamisajankohdasta laskettuna. Arvioinnit kirjataan Lahden ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin 15 vuorokauden kuluessa kokonaissuorituksen antamisesta (tai opintojaksojen arvioinnin julkistamisesta).

Oppimateriaali

 

  • No labels