Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ENG

LAMK luopuu Kyvyt.fi -e-portfoliopalvelun käytöstä. Palvelu on käytettävissä vuoden 2018 loppuun asti ja ne, jotka ovat ennen sitä luoneet tilin palveluun Repun kautta voivat jatkaa palvelun käyttöä itse luomallaan tunnuksella ja salasanalla. Käyttäjä voi halutessaan myös itse poistaa tietonsa palvelusta.


Kyvyt.fi on valtakunnallinen, oppilaitosrajat ylittävä e-portfoliopalvelu, jossa opiskelija voi rakentaa omaa sähköistä portfoliota ja tehdä osaamistaan näkyväksi. Kyvyt.fi on Moodleen (LAMK: Reppu, Salpaus: Elsa) integroitu, opiskelijan omassa hallinnassa oleva työskentelytila, jossa opiskelija pystyy tarpeen mukaan jakamaan sisältöjä esim. opettajille, toisille opiskelijoille tai kokonaan ulkopuolisille sidosryhmille. Ympäristö soveltuu myös esim. projektitoimintaan. Opiskelija saa pitää kyvyt.fi –ympäristön käytössään myös valmistumisensa jälkeen. Ohje kirjautumiseen Repusta ja Elsasta ohjevideo / ohje.

Kyvyt.fi -palvelu on käytössä monissa ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa. Kaikkien oppilaitosten opiskelijat toimivat samalla alueella, joka on integroitu kunkin oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöön (Moodle tai Optima). Opiskelija voi jatkaa portfolionsa työstämistä samassa palvelussa siirtyessään oppilaitoksesta toiseen.

Ohjeita ja lisätietoja:

Kyvyt.fi -palvelun käyttöohje

Kyvyt.fi Ohjevideoita Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun FUAS-liittouman purkamisesta johtuen puretaan myös FUAS-integrointi Kyvyt.fi:ssä ja tämä purku aiheuttaa 28.12.2017 alkaen muutoksia myös käyttäjien tunnuksissa. Teknisistä muutoksista johtuen jokaisen käyttäjän tulee tehdä päivitys oman oppimisympäristönsä (LAMKissa Moodle eli Reppu) ja Kyvyt.fi:n tunnuksen välillä:

Ohje käyttäjälle tunnusten päivittämisestä

  • No labels