Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 MONITORIN YHTEISET OPINNOT 35 OP

Tietokone työvälineenä 10 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää tietotekniikkaa hyväkseen omassa toiminnassaan
  • osaa tuottaa perustoimistosovelluksilla dokumentteja ja esityksiä
  • ymmärtää tietoturvan merkityksen
  • osaa projektitoiminnan perusteet
  • No labels