Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 MONITORIN YHTEISET OPINNOT 35 OP

Johdanto järjestelmien kehitykseen 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa ohjelmoinnin perusteet
  • hallitsee tietotekniikan matemaattiset perusteet
  • osaa ratkaista ongelmia loogisesti
  • hallitsee WWW-tuotannon perusteet
  • osaa toteuttaa projektiryhmässä hyvien käytänteiden mukaisen projektin.
  • No labels