Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47YOY2003 YMPÄRISTÖ-ICT PROJEKTI 2 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa itsenäisesti hankkia tietoa ja soveltaa sitä annetun projektityön ratkaisemiseksi
  • osaa suunnitella ja toteuttaa ratkaisun joka täyttää annetun projektityön vaatimukset
  • osaa toimia sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältö

Opiskelija tottuu yhteisölliseen tiedonhankintaan ja ongelmanratkaisuun moduuliin sisältyvien projektitöiden avulla.

Edeltävät opinnot

Moduulin opintojaksojen rinnakkainen suorittaminen.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Ohjattu projekti, saavutettujen tulosten esittäminen ja raportointi. .
2. Etäopetus: .
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali sovitaan opintojakson alussa

  • No labels