Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MONITORIN YHTEISET OPINNOT 35 OP

 

Johdanto järjestelmien kehitykseen 15 op

 

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa olio-ohjelmoinnin perusteet
  • osaa tietokantojen perusteet
  • ymmärtää tietoturvan merkityksen ohjelmien ja tiedon hallinnassa
  • hallitsee tavoitteellisen projektitoiminnan käytänteet.

 

  • No labels