Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47YOY3003 YMPÄRISTÖ-ICT PROJEKTI 3 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa itsenäisesti hankkia tietoa ja soveltaa sitä annetun projektityön ratkaisemiseksi
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tietokantaa käyttävän olio-ohjelmapohjaisen ratkaisun, joka täyttää annetun projektityön vaatimukset
  • osaa toimia sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
  • osaa huomioida sovelluksen toteutuksessa toiminnallisuuden ja tehokkuuden myös ympäristö-ICT:n  näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija tottuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja ongelmanratkaisuun kurssiin sisältyvien projektitöiden avulla.

Edeltävät opinnot

Ohjelmoinnin perusteet ja ympäristö-ICT projekti 2, samanaikaiset moduulin muut opintojaksot.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Ohjatut projektityöt, saavutettujen tulosten esittäminen ja raportointi.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5 ja arviointikriteerit.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ja suoritettavat projektityöt sovitaan opintojakson alussa.

  • No labels