Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 70 OP

ICT:n hyödyntäminen liiketoiminnassa 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tunnistaa, mallintaa ja arvioida liiketoimintaprosesseja
  • osaa suunnitella tietojärjestelmiä tukemaan liiketoimintaprosesseja yrityksen/organisaation strategioiden suuntaisesti kansainvälisessä tiimissä.
  • tuntee ne reunaehdot, joita oikeudellinen toimintaympäristö liiketoiminnan suunnittelulle, toteutukselle ja ylläpidolle asettaa.
  • ymmärtää kommunikoinnin tärkeyden liiketoimintaprosesseissa ja tietojärjestelmän suunnittelussa
  • osaa kommunikoida sujuvasti englanniksi sekä tuottaa selkeitä dokumentteja.
  • No labels