Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04RUO202 AKTUELLT I AFFÄRSVÄRLDEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • perehtyy sekä yleisesti että oman erikoistumisensa kannalta ajankohtaisiin liikemaailman tapahtumiin erilaisten lähteiden avulla
  • tutkii Pohjoismaiden talouksia valitsemansa teeman kautta.

Sisältö

Ajankohtainen, eri lähteistä koottu materiaali teemakeskeisesti käsiteltynä.

Suoritustapa ja arviointi

Verkko- ja muun monimuotoisen oppimisympäristön hyödyntäminen erilaisten selvitysten/esseiden/raporttien muodossa. Materiaalitentti. Arviointi asteikolla 1 – 5 (eurooppalainen viitekehys).

Opiskelumateriaali

Verkko- ja muun monimuotoisen oppimisympäristön tarjoama aineisto.

  • No labels