Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04SAK204 TYÖELÄMÄN SAKSAA 2, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa toimia messuilla,  osto- ja myyntitilanteissa sekä asiakkaana että esittelijänä saksalaisen viestintäkulttuurin mukaisesti.
  • osaa laatia kirjallisia tarjouksia, tilauksia ym. kirjallisia liikeviestejä.

Sisältö

Messuihin ja tuotteiden esittelyyn liittyvän sanaston erityisesti suullinen harjoittelu sekä kirjallisten liikeviestien laatiminen ja puhelimessa asiointi. Rakenteiden kertausta.

Edeltävät opinnot

04SAK203 Työelämän saksaa 1,  5 op tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa ja arviointi

Suullinen esitykset ja kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Rakkolainen – Tuomiala-Mäkelä – Bürkel: Deutsch im Berufsleben. Edita (painos  v. 2008).

  • No labels