Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04SAK206 KIELI- JA KULTTUURITANDEM SAKSA/SUOMI 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • suomalainen opiskelija perehdyttää saksaa äidinkielenään puhuvaa opiskelijapariaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin lukukauden aikana
  • hyödyntää ja syventää aiemmin hankkimaansa kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta
  • opiskelijapari syventää toistensa kulttuurien tuntemusta.

Sisältö

Kulttuurituntemuksen laajentaminen, kielitaidon aktivointi, luontevan kanssakäymisen omaksuminen toisesta kulttuurista tulevan kanssa.

Edeltävät opinnot

Saksan alkeet (10 op) tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso koostuu opiskelijaparin keskinäisistä tapaamisista (väh. 8 kpl), ohjaavan opettajan tapaamisista (3 kpl) sekä kirjallisesta ja suullisesta raportoinnista (keskustelut, oppimispäiväkirja, loppuraportti) yhden lukukauden aikana.

Arviointi asteikolla 1-5.

Aika

Syys- tai kevätlukukausi 2013 ohjaava opettaja Anna Pajari, anna.pajari@lamk.fi

Ilmoittautuminen

Tandem-partneriksi esim. syyslukukaudella aikovien tulee laatia itsestään esittelykirje (1/2xA4) saksaksi ja postittaa se ohjaavalle opettajalle syyskuun puoliväliin mennessä.

  • No labels