Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04VEN201 VENÄJÄN ALKEET 1, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee kyrilliset aakkoset
  • osaa venäjän ääntämissäännöt ja kysymysintonaation
  • osaa käyttää oikeaoppisesti venäläisiä etu-, isän- ja sukunimiä  
  • osaa kertoa perheestään, opiskelu- ja asuinpaikastaan  
  • pystyy neuvomaan tietä  
  • pystyy keskustelemaan kielitaidostaan, matkustamisesta, mieltymyksistään
  • osaa asioida puhelimessa.

Sisältö

Kirjainten ja ääntämisen harjoittelu, substantiivien suvut, akkusatiivi, lukusanoja, possessiivipronominit, kysymyssanoja, verbien preesenstaivutus, adjektiivien taivutusta, kohteliaisuusfraaseja.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, etätehtävät, kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Alestalo,M. 2009. Kafe Piter 1. Oy Finnlectura Ab, Helsinki.

  • No labels